Exorigo przejmuje 33% akcji spółki Elzab

Exorigo – lider rozwiązań informatycznych dla sieci detalicznych nabędzie od BBI Capital S.A. 100% udziałów w spółce Relpol 2, posiadającej pakiet akcji dający 32,68% głosów na WZ spółki Elzab S.A. oraz 35,9% udziałów w kapitale. Warunkiem przeprowadzenia transakcji jest zgoda UOKiK, której otrzymanie spodziewane jest w najbliższych dniach.

W pierwszym półroczu 2008 roku łączne przychody ze sprzedaży realizowanej przez spółki Exorigo i UPOS wzrosły o 17% do poziomu 44,2 mln zł, a zysk netto wyniósł 5,3 mln i wzrósł o 11% w porównaniu do pierwszego półrocza roku ubiegłego.

„Transakcja jest dużym krokiem na drodze do całkowitej integracji kapitałowej spółek Exorigo, UPOS i Elzab„ – mówi Paweł Dudziuk, prezes zarządu Exorigo S.A. „Po uzyskaniu zgody z UOKiK zamierzamy przystąpić do drugiego etapu transakcji i przeprowadzić operację wniesienia aportem 100% udziałów Exorigo i UPOS w zamian za emisję nowych akcji Elzab-u skierowanych do akcjonariuszy spółek Exorigo i UPOS. Spodziewamy się, że WZA spółki Elzab, które wyda zgodę na te plany, zostanie zwołane pod koniec listopada” – dodaje.

Połączone spółki są w stanie objąć swoją ofertą różne kategorie sklepów wielko – powierzchniowych. Zarówno samoobsługowe sklepy osiedlowe jak i hipermarkety.

„Dzieląc się doświadczeniami wyniesionymi ze współpracy z różnymi klientami będziemy mogli wzajemnie się inspirować. Przekazywanie know-how i sprawdzonych praktyk wypracowanych na gruncie współpracy z dotychczasowymi klientami, zaowocuje dokładniejszym zrozumieniem ich potrzeb. Pozwoli nam to na optymalizację rozwiązań, zwłaszcza dla sklepów, które się integrują.” – mówi Jerzy Biernat, prezes zarządu Elzab S.A.

Jeżeli wszystkie warunki transakcji zostaną spełnione, zakończenie procesu integracji kapitałowej spodziewane jest na koniec tego roku. Po połączeniu dwaj główni udziałowcy spółek Exorigo i UPOS mają mieć 64,2% udziałów w podwyższonym kapitale spółki Elzab, BBI Capital – 8,8%, a udział aktualnych akcjonariuszy Elzab-u spadnie do 24,5%. Jednocześnie Elzab stanie się właścicielem 100 % udziałów w Exorigo i Upos.

Docelowo spółki Exorigo, UPOS i Elzab tworzyć będą Grupę Kapitałową działającą na krajowym i zagranicznym rynku dostawców kompleksowych rozwiązań informatycznych dla handlu detalicznego. Głównymi odbiorcami usług i produktów Grupy są sieci handlowe, które bardzo dynamicznie rozwijają się w regionie Europy Środkowo – Wschodniej. Oferta Exorigo i UPOS skierowana jest głównie do większych – działających w sieci podmiotów, natomiast urządzenia Elzabu kierowane są również do średnich i drobnych detalistów – dzięki czemu oferty spółek znakomicie się uzupełniają. Obecny zasięg działalności Grupy obejmuje Niemcy, Ukrainę i Czechy i jest stale rozszerzamy o nowe kraje.

Strategia rozwoju na rynkach zagranicznych realizowana będzie w oparciu o dwa modele. Jeden z nich to „podążanie za klientami”, którzy prowadzą ekspansywną politykę rozwoju geograficznego. Przykładami mogą być firmy EMF czy Alshaya. Drugim modelem są akwizycje innych podmiotów.

„Obecnie prowadzimy zaawansowane rozmowy z dwoma partnerami w dwóch różnych krajach. Do końca tego roku powinniśmy sfinalizować jeden z tych procesów” – mówi Jan Chadam, wiceprezes zarządu Exorigo, członek zarządu Elzab. „Przedsiębiorstwa, którymi się interesujemy prowadzą działalność podobną do naszych polskich spółek. Wartość jednej transakcji może wynieść około 10 mln zł i zostanie sfinansowana ze środków własnych i ewentualnie z wykorzystaniem kredytów bankowych.” – dodaje.

Strategia Grupy Kapitałowej po połączeniu spółek Exorigo UPOS i Elzab zakłada równomierny i systematyczny rozwój w całym obszarze Europy Środkowej i Wschodniej (CEE) usług informatycznych dla handlu detalicznego i osiągnięcie pozycji lidera w obszarze tych rozwiązań w regionie.

„Dotychczas więcej uwagi poświęcaliśmy rozwojowi kompetencji w obszarze rozwiązań softwarowych i usług. Teraz, wraz z trendami rynkowymi rozwoju mniejszych formatów w sieciach handlowych nadszedł czas na segment, w którym działa Elzab.” – mówi Paweł Dudziuk. „Ponadto struktura przychodów Grupy po połączeniu kapitałowym z Elzab-em da nam większą stabilność. Prawie 65% przychodów będzie pochodziło z wysoko marżowych i stabilnych działalności, jak utrzymanie systemów u naszych klientów oraz produkcja urządzeń fiskalnych, które trzeba systematycznie wymieniać. Liczymy także na spore oszczędności kosztów po połączeniu.” – dodaje.

Obecnie UPOS i Elzab produkują kasy i urządzenia fiskalne w dwóch zakładach położonych blisko siebie w Knurowie (UPOS) i w Zabrzu (Elzab).

„Powołaliśmy zespół, który pracuje między innymi nad optymalizacją produkcyjną. W ciągu 2-3 miesięcy będziemy mogli podać jakich oszczędności spodziewamy się z tego tytułu” – mówi Jan Chadam. „Ponadto zmieni się sposób zarządzania Grupą, który będzie prowadzony w oparciu o model holdingowy z wydzielonymi, funkcjonalnymi pionami biznesowymi produkcji urządzeń oraz usług softwarowych i serwisu. Podejmowane przez nasz zmiany będą opierać się na fundamentalnej zasadzie, wykorzystania potencjału i doświadczeń służb R&D oraz marketingu i sprzedaży poszczególnych firm, przy jednoczesnym koordynowaniu działań w tym zakresie.” – dodaje.

W 2007 roku spółki Exorigo i UPOS wypracowały w sumie 98,2 mln zł przychodów ze sprzedaży i 10,8 mln zysku netto. Elzab w 2007 roku miał 55,8 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 7,7 mln zł zysku netto (po wyłączeniu skutków odpisu wartości udziałów spółek zależnych). Grupa jako suma wyniku jednostkowego Elzab S.A. oraz spółek Exorigo i Upos wypracowała w 2007 roku 154,mln zł przychodów i 18,5 mln zł zysku netto.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu