EM Lab nie rezygnuje z przejęć i zapowiada wzrost wyników finansowych w oparciu o umowy zakładające min. sprzedaż know-how

Notowana na rynku New Connect spółka  EM Lab, świadcząca usługi w obszarze marketingu doświadczeń, podpisała z firmami działającymi w branży marketingowej dwie umowy, które w znaczący sposób wpłyną na wyniki finansowe  2009 r. W dzisiejszym raporcie bieżącym spółka podała, że obie umowy, zakładające współpracę strategiczną i sprzedaż know-how EM Labu, przełożą się na blisko 600 tys. zł zysku brutto EM Labu w 2009 r. Zarząd spółki nie rezygnuje również z planowanych przejęć, co zostało zapowiedziane w dokumencie informacyjnym.

EM Lab, agencja specjalizująca się w marketingu doświadczeń, poinformowała dziś o podpisaniu dwóch umów, które będą stanowiły dodatkowy strumień przychodów dla spółki w 2009 roku. Umowy zakładają współpracę między firmami, i w zamian za możliwość korzystania z nazwy oraz know-how EM Labu spółka będzie otrzymywała opłaty wynikające z osiąganej przez  nowych partnerów marży netto. Na tej podstawie spółka ogłosiła częściową prognozę zysku brutto, która zakłada osiągnięcie 600 tys. zł brutto z tytułu zawartych umów. Umowy podpisane ze spółkami KAMAND i Sport4U pozwolą EMLab na zwiększenie zasięgu terytorialnego oferowanych usług oraz wykorzystanie nowych nośników reklamy zewnętrznej w realizowanych kampaniach reklamowych.

„Oczekujemy, że  podpisane umowy, w których zagwarantowaliśmy sobie wyłączność na taką formę współpracy, będą miały wpływ również na wyniki 2008 r., ale trudno w tej chwili ocenić konkretny wymiar korzyści” – mówi Julian Kozankiewicz, prezes EM Lab.

W 2007 r. przychody spółki wzrosły o ponad 200 proc., do poziomu 15,8 mln zł. Pozwoliło to wypracować 1,5 mln zł zysku brutto (dynamika ponad 40 proc.). Prognoza na 2008 r. spółki EMlab zakłada 20,5 mln zł przychodów (29 proc wzrost) i 2,05 mln zł zysku brutto (34 proc.).

„Podpisane umowy uwiarygodniają realizację prognoz finansowych spółki” – przyznaje prezes Kozankiewicz. „Pierwotnie szacowaliśmy prognozy w oparciu o podpisane umowy i wzrost organiczny, ale również założyliśmy że już w 2008 r., będziemy konsolidowali wyniki ewentualnych przejęć” – tłumaczy prezes.

EM Lab zwiększa zasięg działania

„Dzięki umowie z firmą KAMAND będziemy mogli dotrzeć do klientów z takich miast jak Kraków, Poznań i Wrocław” – mówi Julian Kozankiewicz, prezes EM Lab. – „KAMAND jest firmą specjalizującą się w eventach i posiada bardzo silną pozycję w wymienionych miastach” – dodaje Kozankiewicz. Spółka podała, że z tytułu tej umowy spodziewa się osiągnąć 200 tys. zł zysku brutto. –„Nasze szacunki wynikają z zapisów umowy, która zakłada, że EM Lab i KAMAND będą się dzieliły marżą wypracowaną na pozyskanych przez KAMAND realizacjach” – tłumaczy prezes Kozankiewicz..

Druga z umów, o jakich EM Lab dziś poinformował, zakłada również współpracę w oparciu o wykorzystanie wiedzy, kompetencji i znaku EM Lab przez partnera, którym została firma Sport4U, specjalizująca się w kampaniach przeprowadzanych za pomocą ambient mediów.

„Firma Sport4U posiada bardzo ciekawe lokalizacje nośników reklamowych, które teraz będziemy wykorzystywać w naszych kampaniach” – mówi Julian Kozankiewicz. – „Sport4U dzięki wykorzystaniu nazwy EM Lab będzie mógł poszerzyć swoją bazę klientów” – dodaje Kozakiewicz. EM Lab podał przed dzisiejszą sesją, że z tytułu tej umowy spodziewa się osiągnąć w 2009 r. zysk brutto na poziomie 400 tys. zł.

EM Lab dotrzymuje obietnic

Spółka EM Lab, która debiutowała na rynku alternatywnym warszawskiej giełdy 24 lipca br., konsekwentnie realizuje zapowiedzi z dokumentu informacyjnego, sporządzonego w związku z debiutem giełdowym. Spółka kupiła już 10 proc. w firmie Eskadra za 120 tys. zł. Grupa Eskadra w 2007 r. osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 13,1 mln zł i wypracowała zysk brutto w wysokości 551 tys. zł., co oznacza wskaźnik cena/zysk dla tej transakcji na poziomie 2,6. Jest to wartość dużo niższa od wskaźnika dla EM Labu.

„Zakupiliśmy ten pakiet udziałów po tak atrakcyjnej cenie, że niezależnie od prowadzonych dalszych działań, nasi inwestorzy mogą być pewni, że wartość tego pakietu rośnie” – dodaje prezes EM Lab.

Spółka zrealizowała również kolejną zapowiedź z dokumentu informacyjnego i przeprowadziła badania, których celem było zmierzenie skuteczności metod stosowanych w marketingu doświadczeń. –„To niezwykle ważne dla nas, gdyż takie badania nie zostały jeszcze w Polsce opublikowane” – mówi Julian Kozankiewicz. „Dzięki tym badaniom i raportowi, jaki niedawno przedstawiliśmy, zyskaliśmy poważny argument, mówiący o skuteczności naszych metod marketingowych” – dodaje prezes.

W dokumencie informacyjnym EM Lab zapowiedział, oprócz rozwoju organicznego (stworzenie nowych kompetencji w spółce) i podwyższenia kapitału obrotowego, przejęcie podmiotu specjalizującego się w obszarach, które mogą być wykorzystywane w marketingu doświadczeń. –„Prowadzimy szereg negocjacji, jednak na razie nie udało ich się doprowadzić do etapu, na jakim możemy poinformować inwestorów o szczegółach” – mówi Kozakiewicz.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu