Co zrobić, żeby w Polsce nie zabrakło energii?

przez | 01/10/2008

– Energetyczne problemy Polski wymagają odważnych, dalekowzrocznych decyzji – powiedział Andrzej Malinowski, Prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich, podczas otwarcia dwudniowej debaty poświęconej rozwojowi sektora paliwowo – energetycznego pod nazwą „Co zrobić, żeby w Polsce nie zabrakło energii”. Jest to pierwsza z cyklu debat zorganizowanych w formie dialogu autonomicznego,  poświęconych problemom kluczowych branż w gospodarce.

Rozpoczęta dzisiaj w Warszawie debata zorganizowana przez Konfederację Pracodawców Polskich ma formę dialogu autonomicznego. To dyskusja pracodawców i związków zawodowych działających w obszarze sektora paliwowo – energetycznego.

– Co zrobić, żeby nie zabrakło nam energii? To nie tylko temat dzisiejszej konferencji, to fundamentalne z punktu widzenia rozwoju i przyszłości Polski, pytanie. Dziś toczy się walka o ład gospodarczy następnego stulecia, a nawet następnych wieków. Gwarancją zajęcia czołowego miejsca w przyszłej światowej gospodarce będzie zapewnienie krajowi dostępu do źródeł zaopatrzenia w paliwa – w ropę, gaz, paliwa stałe i alternatywne. Bez odpowiedniego zaplecza paliwowego, nasze wysiłki mogą być skazane na niepowodzenie – mówił Prezydent KPP, Andrzej Malinowski.

Wnioski zostaną zawarte w liście intencyjnym przekazanym wicepremierowi i ministrowi gospodarki Waldemarowi Pawlakowi podczas drugiego dnia debaty. List intencyjny, który podpiszą Andrzej Malinowski, Prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich i Kazimierz Grajcarek, Przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” będzie odniesieniem do przygotowanego przez Ministerstwo Gospodarki dokumentu „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku”. Prezydent KPP, Andrzej Malinowski podczas wystąpienia inaugurującego debatę,  podkreślił, że tego dokumentu nie należy traktować jako zamkniętego katalogu problemów i recept ich rozwiązywania, ale jako zachętę do otwartej, lecz uwzględniającej wszystkie możliwe aspekty, dyskusji.

Energia w Polsce oparta jest na węglu, którego pozyskiwanie oznacza wielomiliardowe inwestycje. W Polsce konieczne są inwestycje, które umożliwią uruchomienie eksploatacji nowych złóż węgla. Jest to ważne dlatego, że udostępnione pokłady wyczerpały się, co jest konsekwencją wieloletnich procesów, ograniczających możliwości produkcyjne sektora. W związku z rosnącymi cenami energii na świecie, Polska powinna wykorzystywać krajowe surowce.

Przed Polską stoją następujące wyzwania: musimy zwiększyć moce produkcyjne w energetyce, zwiększyć udział paliw i energii odnawialnej, podjąć działania w obronie polskiej energetyki w związku z opłatami za emisję CO2, prowadzić  szerszą eksploatację paliw (gazu i ropy) z krajowych złóż oraz zająć się przetwórstwem węgla kamiennego na paliwa przyjazne środowisku. Nieodzownym działaniem jest też zmiana struktury całej branży paliwowo-energetycznej. Dziś szansę na rozwój, a więc i na przyszłość mają tylko silne firmy, zdolne do podejmowania złożonych i kosztownych inwestycji, firmy dysponujące własnym zapleczem surowcowym i badawczym. Towarzyszyć temu musi przebudowa całego systemu finansowego i podatkowego otoczenia przedsiębiorstw górniczych i energetycznych oraz racjonalizacja zużycia energii przez ludność i przemysł. Zdaniem KPP konieczne jest również tworzenie rozwiązań, które będą łagodzić skutki gwałtownych wahań cen surowców energetycznych.

W 2009 roku dużym wyzwaniem będą wymogi zawarte w pakiecie klimatycznym UE. Wprowadzenie za pięć lat pełnego systemu aukcyjnego oznaczałoby, że bazująca na węglu polska energetyka ponosiłaby dodatkowe opłaty. W praktyce doprowadzi to  znacznych podwyżek cen energii.

Zdaniem Prezydenta KPP, Andrzeja Malinowskiego, podstawą polityki energetycznej powinny stać się: poprawa efektywności, wzrost bezpieczeństwa energetycznego państwa, rozwój odnawialnych źródeł energii, rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii oraz ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko. – Jak to wszystko osiągnąć? Jestem przekonany, że nasza – pracodawców i pracowników – debata przyczyni się do znalezienia odpowiedzi przynajmniej na część pytań. Chcemy, by jej rezultaty i wnioski były realnym wkładem w rozwiązywanie dylematów polskiej energetyki, by posłużyły do wypracowania jak najlepszych rozwiązań. I dlatego jutro przekażemy jej dorobek wicepremierowi, ministrowi gospodarki Waldemarowi Pawlakowi – podsumował Andrzej Malinowski, Prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich.