Ostatni dzwonek na bon na innowacje

30 września to ostatni dzień na składanie wniosku o bon na innowacje.

Program „Bon na innowacje” ma na celu zainicjowanie kontaktów mikro i małych przedsiębiorców z jednostkami naukowymi.

Wsparcie programu jest przeznaczone na zakup usługi badawczo-rozwojowej, opracowania nowych lub udoskonalenia istniejących technologii lub wyrobów danego przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorca może uzyskać wsparcie o wartości maksymalnej 15 000 zł, na przykład na badania przemysłowe, prace rozwojowe, w tym tworzenie projektów, opracowywanie prototypów, testowanie produktów i usług. Kwalifikować będzie się również opracowanie i zastosowanie narzędzi zarządzania innowacją, w tym zarządzania jakością. Wsparcie może być także przeznaczone na usługę związaną z opracowaniem nowego modelu rozwoju przedsiębiorstwa lub nowego sposobu dostarczania usługi i obsługi klienta. Dotyczyć też może przygotowania i przeprowadzenia audytu innowacyjnego/ technologicznego.

Ekspertyza jednostki badawczo-rozwojowej, instytutu naukowego czy innej jednostki organizacyjnej uczelni prowadzącej badania, może stać się niezbędnym dokumentem w procesie późniejszych starań o sfinansowanie innowacyjnego przedsięwzięcia.

To przedsiębiorca dokonuje wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej mając na uwadze fakt potencjału badawczego, możliwości techniczne i merytoryczne.

Spóźnialscy mają czas do godziny 16.30, aby złożyć wniosek w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na bon na innowacje.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu