Krzysztof Domarecki członkiem Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej

przez | 23/09/2008

 

Krzysztof Domarecki – Prezes Seleny FM SA i założyciel Grupy Selena zajmującej się produkcją i dystrybucją chemii budowlanej, prowadzącej działalność na całym świecie i opartej na polskim kapitale – został członkiem Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej. Nominacji dokonał Minister Infrastruktury, Cezary Grabarczyk. Rada w nowym składzie rozpoczęła działalność 18 września, a jej kadencja potrwa do 2012 roku.

Członkostwo w Radzie Naukowej ITB jest nie tylko wyrazem uznania za wkład Krzysztofa Domareckiego w rozwój polskiej branży budowlanej, lecz także potwierdzeniem wysokiej pozycji Seleny jako ośrodka wiedzy i źródła standardów w zakresie nowoczesnych technik budowlanych.

„Cieszę się, że znalazłem się w gronie tak wybitnych specjalistów. Członkostwo w Radzie Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej to dla mnie wielki zaszczyt i wyróżnienie. Mam nadzieję, że moja obecność w tej instytucji przyczyni się do promocji innowacyjnych rozwiązań w polskim budownictwie” – powiedział Krzysztof Domarecki.

ITB prowadzi szeroko zakrojone badania naukowe i prace rozwojowe, których celem jest zapewnienie jakości polskiego budownictwa oraz ochrona interesów użytkowników obiektów budowlanych. Instytut jest główną jednostką badawczą odpowiedzialną w Polsce za certyfikację i dopuszczenie wyrobów budowlanych do obrotu. Ponadto, ITB aktywnie uczestniczy w działalności badawczej na forum światowym, biorąc udział w pracach międzynarodowych organizacji naukowych, normalizacyjnych oraz oceniających wyroby budowlane. Instytut uprawniony jest m.in. do udzielania aprobat technicznych (AT ITB), europejskich aprobat technicznych (ETA), a także szeregu innych zezwoleń i certyfikatów.

Rada Naukowa ITB ma kompetencje w zakresie doradztwa, opiniowania i inicjowania nowych projektów w ramach działalności statutowej Instytutu oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej, w tym nadawania stopnia doktora nauk technicznych w zakresie budownictwa. Rada liczy 40 członków, a poszczególne kandydatury zatwierdzane są przez Ministra Infrastruktury.

Krzysztof Domarecki jest założycielem i akcjonariuszem większościowym Grupy Selena – czwartego pod względem wielkości producenta pian poliuretanowych do montażu drzwi i okien na świecie. W skład Grupy wchodzi 27 spółek handlowych na 4 kontynentach: Europie, Azji i obu Amerykach, w tym 10 zakładów produkcyjnych. 18 kwietnia akcje Seleny FM SA – spółki holdingowej Grupy – zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Krzysztof Domarecki pełni obecnie funkcję prezesa zarządu Selena FM SA – spółki holdingowej kierującej działalnością Grupy Selena.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.