4 kryteria podejmowania trudnych decyzji przez menedżerów

 

Istnieją cztery podstawowe kryteria podejmowania trudnych decyzji przez menedżerów, a ich łączne zastosowanie pozwala dokonywać właściwych wyborów – to jeden z wniosków czteroletniego projektu badawczego przeprowadzonego przez prof. Josepha L. Badaracco, wykładowcy Harvard Business School.

Jednak w praktyce aż 80% zarządzających podejmując decyzje bierze pod uwagę tylko jedno kryterium – bilans netto konsekwencji. Jednocześnie, bardzo duży wpływ na decyzje menedżerów ma nieświadome, bezwiedne zastosowanie wyznawanych przez nich wartości.

 

Zdaniem prof. Badaracco jednym z kluczowych wyzwań lidera jest podejmowanie decyzji mających na celu rozwiązywanie złożonych, wielowarstwowych problemów, które zawierają w sobie dylematy nie tylko ekonomiczne, ale i etyczne. Często sprawy, jakich one dotyczą, są na tyle skomplikowane, że ogólne zasady etyczne nie dają wystarczających odpowiedzi. Dlatego menedżerowie, podejmując decyzje powinni brać pod uwagę równolegle cztery kryteria:

– kryterium bilansu netto (wynik porównania pozytywnych i negatywnych konsekwencji decyzji)

 – kryterium praw (prawa jednostki, prawa ekonomiczne i naturalne)

 – kryterium charakteru (wartości, jakie wyznaje menedżer jako osoba, wartości firmy i jej kultura organizacyjna)

 – kryterium pragmatyzmu (co się sprawdzi w danych warunkach)

 

„Profesor Joseph Badaracco proponuje menedżerom zastosowanie w swoich decyzjach zasad pragmatycznej etyki, które pomagają dokonywać wyborów między dobrem a dobrem lub między złem a złem, czy jak to charakterystycznie dla swojego „ducha narodowego” określają Polacy: dokonać wyboru „mniejszego zła”. Zasady te zapewniają, że postępowanie jest moralne i dają menedżerom wiarygodność w sferze wartości, a jednocześnie pozwalają na realizację celów biznesowych, takich jak zysk czy ważna decyzja kadrowa. Kryteria te stosują już niektórzy wybitni liderzy zarządzania, np. Bill Gates, Michael Dell czy Steve Ballmer. Takie podejście powinno być powszechnie stosowane, gdyż umożliwia firmie konsekwentne działanie w ramach zasad określonych przez pryncypia przyjętego ładu korporacyjnego oraz sprzyja budowaniu solidnej kultury organizacyjnej” – komentuje Andrzej Jacaszek, wydawca Harvard Business Review Polska.

 

W wyniku analizy działalności wybitnych liderów biznesu w ramach 4-letniego projektu badawczego, prof. Joseph L. Badaracco proponuje kilka strategii podejmowania decyzji w różnych sytuacjach biznesowych. Są to rozwiązania praktyczne, które pozwalają na zmniejszenie szkód czy negatywnych konsekwencji decyzji i na zachowanie reputacji lidera jako etycznego przywódcy. Zostaną one zaprezentowanie przez profesora podczas konferencji „Przywództwo a trudne decyzje”, organizowanej przez Harvard Business Review Polska 24 września br.

Joseph L. Badaracco, Jr. jest profesorem Harvard Business School. Jest także Dyrektorem Szkoły Zarządzania Nomura School of Advanced Management w Tokio. W ostatnich latach prof. Badaracco przewodniczył Komisji ds. Odpowiedzialności wobec Akcjonariuszy, zasiadał także w radach nadzorczych międzynarodowych korporacji. Jest ekspertem w zakresie przywództwa i podejmowania decyzji. Doradza międzynarodowym koncernom i liderom światowego biznesu. Jest twórcą koncepcji „cichego przywództwa” (quiet leadership). Profesor Badaracco jest także autorem światowych bestsellerów zarządzania oraz etyki biznesu, m.in. „Defining moments”, „Leading”, „Leadership and the quest for integrity” i in.  Jego książki są lekturą obowiązkową w programach MBA i Executive Development na wszystkich wiodących uczelniach na całym świecie.

Dodatkowe informacje o konferencjach: www.harvard.pl/konferencje

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu