Zaparkujesz na kopercie – zapłacisz 500 zł!

 

Jeszcze w tym roku kierowcy parkujący bezprawnie na tzw. „kopertach” zapłacą mandat w wysokości 500 zł. Planowane jest dalsze zaostrzenie kar za zajmowanie miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych w postaci 5 punktów karnych. Ponadto toczą się prace nad nowelizacją przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, które dałyby podstawę odholowania pojazdu na parking strzeżony na koszt właściciela oraz karania kierowców również na parkingach Centrów Handlowych. Propozycje te zostały zaprezentowane na konferencji inaugurującej V edycję ogólnopolskiej Kampanii Parkingowej „Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu?” organizowanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, nad którą patronat honorowy objęło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

„Oprócz stanowienia prawa, jest również bardzo istotne jego egzekwowanie” – komentuje Grzegorz Schetyna, Wicepremier, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Podczas spotkania omówiono kwestie weryfikacji dotychczas wydanych kart parkingowych, tak aby nie były one nadużywane przez osoby nieuprawnione. Propozycje uwzględniają m.in. zmianę wzoru kart na bardziej przejrzysty, jak i wprowadzenia kart czasowych, przyznawanych na czas okresowej niepełnosprawności. Dodatkowo rozważane jest ustawowe zwolnienie osób niepełnosprawnych z opłat za parkowanie poza „kopertami” w strefach płatnego postoju, uzasadnione w sytuacji, gdy wszystkie „koperty” są zajęte 

 

„Realizując corocznie Kampanię Parkingową dążymy do tego, aby miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych nie były zajmowane przez pełnosprawnych kierowców. Dlatego staramy się współpracować z władzami państwowymi, także w zakresie wprowadzenia takich zmian prawa, które będą skutecznie zapobiegały bezprawnemu parkowaniu na tzw. „kopertach”. Liczymy, że mandat w wysokości 500 zł, jak i planowane dodatkowe kary staną się przekonywującym argumentem, który zniechęci pełnosprawnych kierowców do pozostawiania z wygody samochodu na miejscach przeznaczonych dla niepełnosprawnych. Jednocześnie mamy nadzieję, że planowane zmiany prawne połączone z edukacją społeczeństwa poprzez coroczne edycje Kampanii Parkingowej pozwolą zminimalizować sytuacje, kiedy niepełnosprawny kierowca nie może zaparkować samochodu, gdyż miejsce przeznaczone dla niego jest zastawione samochodem pełnosprawnej osoby”- mówi Piotr Pawłowski, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji.

 

Kampania Parkingowa realizowana jest w ponad 100 miastach Polski, ze wsparciem ponad 200 partnerów. W tym roku jednym z jej kluczowych celów jest promowanie zmian prawnych dotyczących zapobieganiu bezprawnemu zajmowaniu „kopert”. Kampania promowana jest w mediach o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym, w telewizji, prasie, radio, na nośnikach reklamy zewnętrznej, autobusach oraz w Internecie. W regionach organizowane są również lokalne konferencje i imprezy. Ponadto Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji dystrybuuje w całym kraju 250 tys. ulotek i 20 tys. plakatów z hasłem: 500 zł czeka w kopercie!

W konferencji, jaka odbyła się w Warszawie dn. 18 września udział wzięli: Grzegorz Schetyna – Wicepremier, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Jarosław Duda – Pełnomocnik rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Sławomir Piechota – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej, Marek Plura – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych, Marek Konkolewski – Radca Prawny Komendy Głównej Policji, Jacek Zalewski – Dyrektor Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, Katarzyna Strojna-Szwaj – Mercedes-Benz Polska (partner kampanii) oraz Piotr Pawłowski – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji.

 

Dodatkowe informacje nt. Kampanii Parkingowej znajdują się na stronie www.niepelnosprawni.pl.