SUSE Linux otrzymuje certyfikat VMware Ready

 

Novell poinformował o uzyskaniu przez system SUSE Linux Enterprise certyfikatu VMware Ready, poświadczającego pełną zgodność pracy tego system operacyjnego w środowisku zwirtualizowanym w trybie gościa (guest), a także o swoim wsparciu dla programów VMware Ready oraz VMware Studio.

Novell zawarł także z firmą VMware umowę redystrybucyjną, która umożliwi niezależnym dostawcom oprogramowania (ISV) pobieranie, konfigurowanie oraz dystrybucję wersji testowych SUSE Linux Enterprise za pośrednictwem VMware Virtual Appliance Marketplace. Wszystko to gwarantuje użytkownikom wirtualnych urządzeń stworzonych za pomocą VMware Studio i SUSE Linux Enterprise możliwość pełnego wykorzystania zalet platformy VMware, prostotę wdrażania, łatwość zarządzania i wysoki stopień bezpieczeństwa.

 

Wirtualne urządzenia to przygotowane do uruchomienia na maszynie wirtualnej i wstępnie skonfigurowane pakiety oprogramowania, zawierające już system operacyjny JeOS (Just enough Operating System) oraz aplikacje. Są one wdrażane, aktualizowane i zarządzane jako całość, co ułatwia klientom ich eksploatację. SUSE Linux Enterprise i VMware Studio dają klientom dostęp do w pełni przetestowanych, zoptymalizowanych i niezawodnych w działaniu urządzeń wirtualnych, gotowych do uruchomienia w środowiskach wirtualnych. Novell ułatwia niezależnym dostawcom oprogramowania  szybkie przygotowywanie testowych i pełnych wersji wirtualnych urządzeń, zapewniając bezpłatne narzędzia do tworzenia i testowania urządzeń, elastyczne modele cenowe i licencjonowania oraz oczywiście profesjonalne wsparcie techniczne.

 

„Dzięki VMware Studio i programowi VMware Ready twórcy oprogramowania mogą lepiej spełniać potrzeby użytkowników i uprościć proces wdrażania oprogramowania, gdyż mają możliwość tworzenia wysokiej jakości wirtualnych urządzeń, co jest potwierdzone testami i certyfikatem VMware Ready” – mówi Dan Chu, wiceprezes ds. nowych produktów i rozwiązań w VMware. „Novell przystępuje do programu jako jego strategiczny uczestnik, dzięki czemu nasi klienci otrzymają dostęp do SUSE Linux Enterprise, systemu Linux klasy korporacyjnej, zapewniającego solidne wsparcie dla zwirtualizowanych aplikacji.”

 

Dzięki programowi VMware Ready twórcy oprogramowania i klienci mają gwarancję, że:

 

– Wirtualne urządzenia są przetestowane i zweryfikowane zgodnie z wymaganiami programu VMware Ready, gotowe do bezpiecznej eksploatacji w środowisku produkcyjnym i zoptymalizowane do działania na platformie VMware Infrastructure.

 

– Wirtualne urządzenia VMware Ready Virtual zachowują zgodność z dobrymi praktykami i zapewniają użytkownikom osiąganie najlepszych wyników.

 

– Logo VMware Ready jest symbolem pewności, gwarantującym klientom najwyższą jakość wirtualnych urządzeń VMware Ready.

 

„Zawsze uważaliśmy, że największą korzyścią z wdrażania urządzeń programowych jest prostota” – mówi Roger Levy, starszy wiceprezes i dyrektor generalny działu Open Platform Solutions w firmie Novell. „Im łatwiej jest stworzyć urządzenie, tym szybciej może ono trafić na rynek. Bezpłatne udostępnienie SUSE Linux Enterprise dla celów testowania urządzeń programowych to ważny czynnik sprzyjający rozwojowi tego rynku.”

 

Więcej informacji: http://www.novell.com/pl-pl/PL/linux/virtualization

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu