KNF zatwierdziła Prospekt Emisyjny Berling S.A.

 

W dniu 16 września b.r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Emisyjny Berling S.A., lidera wśród polskich dystrybutorów maszyn i urządzeń chłodniczych. 

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Emisyjny Berling S.A. w związku z ofertą publiczną akcji i zamiarem ubiegania się Spółki o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym.

 

„Cieszymy się, że Komisja pozytywnie oceniła Prospekt Emisyjny Berling S.A. Szczegóły dotyczące oferty publicznej oraz naszą strategię przekażemy inwestorom w dniu publikacji Prospektu. Środki pozyskane z emisji planujemy przeznaczyć na inwestycje w dalszy rozwój Spółki.” – powiedziała Hanna Berling, Prezes Zarządu Berling S.A.

 

Oferta publiczna zakłada emisję nowych akcji oraz sprzedaż części akcji należących do obecnego akcjonariusza Spółki. Doradcą finansowym Berling S.A. jest DDPP Corporate Finance, natomiast doradztwo prawne zapewnia Prof. Marek Wierzbowski Radcowie Prawni. Oferującym jest Dom Maklerski Erste Securities Polska S.A., a rolę audytora pełni Baker Tilly Smoczyński i Partnerzy. 

 

Berling od momentu powstania, w 1993 roku, jest firmą inżynieryjno-handlową specjalizującą się w dystrybucji urządzeń i komponentów chłodniczych. Spółka jest liderem na polskim rynku i jako dostawca urządzeń chłodniczych posiada silną pozycję w sektorze rolnictwa (przechowalnie owoców i warzyw), przetwórstwa spożywczego i handlu (sklepy i supermarkety). Berling posiada jedno z największych zapleczy magazynowych w Europie w swojej branży, dzięki czemu jest w stanie szybko dostarczyć urządzenia nawet do przemysłowych instalacji chłodniczych dużych mocy. Berling S.A. w całości jest kontrolowana przez rodzinę Berlingów.

 

Prowadzona w Polsce działalność handlowa Berling S.A. stanowi około 80% wartości przychodów ze sprzedaży. Wśród klientów Spółki można wyróżnić blisko 1000 odbiorców, z czego ok. 500 stanowią firmy instalacyjne, świadczące usługi użytkownikom końcowym, takim jak rolnicy, firmy z sektora przetwórstwa spożywczego, dystrybutorzy żywności czy sklepy i supermarkety. Około 20% sprzedaży stanowi eksport, który jest skoncentrowany w głównej mierze na rynkach wschodnich – Białorusi, Ukrainie i Mołdawii. Berling w swojej ofercie ma urządzenia czołowych, europejskich producentów (Bitzer, Geodhart, Castel). 

 

Aktualna strategia Berling S.A. koncentruje się na dalszym umacnianiu na rynku krajowym oraz na sukcesywnym pozyskiwaniu rynków zagranicznych, w tym również zachodnioeuropejskich. Spółka zamierza również uruchomić produkcję zaawansowanych technicznie wyrobów, w tym celu niedawno przejęła znaną na rynku chłodniczym firmę Arkton. Poszerzenie oferty pozwoli zwiększyć grono odbiorców i zająć nowe segmenty rynku. 

 

Dobra sytuacja makroekonomiczna, wzrost inwestycji w kraju oraz duże różnice pod względem stopnia rozwoju polskiego rynku chłodniczego w porównaniu do rynków zachodnich sprawiają, że zainteresowanie ofertą Spółki systematycznie rośnie. Ważnymi czynnikami stymulującymi rynek są restrykcyjne przepisy unijne odnośnie przechowalnictwa i przetwórstwa produktów spożywczych, zmiany klimatyczne oraz możliwość finansowania inwestycji ze środków unijnych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu