Juniper Networks oferuje nową rodzinę bramek usług dynamicznych dla wysokowydajnej infrastruktury sieci

 

Juniper Networks, Inc. (NASDAQ: JNPR), lider w branży sieci o wysokich parametrach wprowadził na rynek bramki sieciowe Juniper Networks SRX 5600 oraz 5800. Jest to nowa kategoria umożliwiających ekspansję, „bezkompromisowych” produktów sieciowych i bezpieczeństwa sieci, tworzących bezprecedensowe wzorce branżowe dla sieci o wysokiej przepustowości. Seria SRX, obsługiwana jest przez wszechstronny sieciowy system operacyjny JUNOS® oparty na jednolitym kodzie źródłowym, w połączeniu ze skalowalnością wydajności i prostotą obsługi umożliwiającą szybkie wdrażanie aplikacji biznesowych i usług. Produkt przeznaczony jest dla organizacji charakteryzujących się wysoką intensywnością działalności sieciowej, pozwalając im na osiągnięcie znaczącej przewagi konkurencyjnej.

 

Firmy znajdują się pod nieustannym naciskiem konieczności sprostania coraz bardziej zaawansowanym i zmieniającym się wymaganiom aplikacyjnym i usługowym umożliwiającym wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Rozbudowa sieci w wielkiej skali koniecznej do obsługi zaawansowanych aplikacji i usług nie może prowadzić do obniżenia wydajności i bezpieczeństwa oraz zwiększenia złożoności operacyjnej wywołanej utrzymywaniem przestarzałej infrastruktury sieciowej. Historycznie starsza infrastruktura sieciowa zwykle ma ograniczoną wydajność, jest trudna w adaptacji oraz kosztowna i złożona w zarządzaniu, co utrudnia rozpowszechnianie nowych aplikacji i usług, oraz utrudnia rozbudowę sieci. 

Zastosowanie „bezkompromisowej” ekspansywnej architektury

Branki sieciowe usług dynamicznych Juniper Networks SRX zostały zbudowane z wykorzystaniem „bezkompromisowej” architektury usług dynamicznych (Dynamic Services Architecture™), która umożliwia projektowanie rozbudowy sieci ze skalowaniem zintegrowanych usług i funkcjonalności sieci w ramach jednej, spójnej architektury. Bramki sieciowe usług dynamicznych SRX pozwalają innowacyjnym firmom na rozpowszechnienie jednocześnie bezpiecznej, wysokowydajnej i skalowalnej infrastruktury zabezpieczającej przed eskalacją żądań i wzrostem ryzyka związanego z użytkowaniem sieci. Dzięki temu, w ramach jednej, spójnej architektury sieci możliwe jest zapewnienie szybkiego, niezawodnego i bezpiecznego dostępu do aplikacji i usług w ramach jednego, spójnie zarządzanego systemu operacyjnego zarządzanego, co prowadzi do obniżenia całkowitego kosztu posiadania sieci.

 

“Powstawanie nowych aplikacji i ciągła ewolucja rozwiązań związanych z bezpieczeństwem powodują, że innowacyjne firmy muszą wdrażać wysokowydajne sieci o elastycznej technologii pozwalającej na skuteczne, wydajne i dynamiczne rozpowszechnianie zaawansowanych aplikacji i usług”, powiedział Michael Frendo, Senior Vice President, High-End Security Systems, Juniper Networks. “Architektura Usług Sieciowych Juniper to ewolucyjne rozwiązanie sieciowe pozwalające firmom na utrzymanie równowagi pomiędzy złożonością i wydajnością, udostępniając usługi i zapewniając poziom bezpieczeństwa niezbędny dla zwiększenia wartości posiadanej sieci. Rodzina produktów serii SRX realizuje obietnicę stworzoną poprzez wdrożenie Architektury Usług Dynamicznych.”

 

Zintegrowane usługi: Lepsze wykorzystanie możliwości sieci przez użytkowników

Juniper w produktach serii SRX oferuje skokowy wzrost wydajności i bezpieczeństwa już w pierwszym zaoferowanym rynkowi produkcie, stanowiącym firewall o największej przepustowości w branży. Przepustowość branek sieciowych usług dynamicznych SRX w strukturze firewall sięga 120+ Gbps – co stanowi wzrost szybkości przetwarzania o rząd wielkości w porównaniu do tradycyjnych produktów tego segmentu. Poza oferowaniem usług firewall, urządzenie SRX integruje się w sposób naturalny z innymi kluczowymi usługami, takimi jak: system zapobiegania naruszeniom (Intrusion Prevention System (IPS)),  ochrona rozproszonego systemu odmowy udostępnienia usług (Distributed Denial of Service (DDos/DoS)), translacja adresów sieciowych (Network Address Translation (NAT)), routing dynamiczny, oraz zapewnienia odpowiedniej jakości usług (Quality of Service (QoS)). Możliwość wspierania i optymalizacji różnorodnych usług przez produkt SRX pozwala na skalowanie wydajności i bezpieczeństwa użytkowania aplikacji i kluczowych usług realizowanych w sieci. Dzięki temu, użytkownicy mogą lepiej wykorzystać możliwości sieci i zwiększyć wydajność pracy użytkowników.

 

“Chcąc spełnić ewoluujące potrzeby i wymagania naszych studentów i pracowników na terenie kampusu uniwersyteckiego, musieliśmy zainwestować w wysokowydajną infrastrukturę sieci, wspierającą rozwój i postęp realizowany na terenie Uniwersytetu,” powiedział Hans Zoeller, Szef ds. Sieci, Uniwersytet Frankfurcki. “Platforma Juniper Networks SRX pozwoli nam na realizację w naszej sieci szybkiego, niezawodnego i bezpiecznego dostępu oraz na maksymalizację naszych inwestycji technologicznych zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości.” 

 

Inne opinie naszych klientów i partnerów można uzyskać od Hitachi Systems & Services Ltd. i Uniwersytetu Frankfurckiego.

 

Skalowalna wydajność: szybkie rozpowszechnianie aplikacji i usług

Bramki sieciowe usług dynamicznych SRX zostały zbudowane w oparciu o Architekturę Usług Dynamicznych Juniper. Architektura ta oferuje dedykowany podwójny system zarządzania oraz specjalnie zaprojektowaną strukturę transmisyjną o terabitowej szybkości, należącą do klasy operatorów sieci strukturalnych. Dzięki możliwości rozbudowy, produkty SRX oferują skalowalną wydajność zależną od wielkości urządzenia, rodzaju usług, liczby wejść/wyjść oraz liczby kart przetwarzania usług (SPC). Inaczej niż w jednofunkcyjnych urządzeniach bezpieczeństwa sieci lub tradycyjnych platformach sprzętowych, bramki sieciowe usług dynamicznych SRX oferują szeroką gamę usług spełniających wymagania biznesowe sieci o wysokiej wydajności. Zakres oferowanych usług oraz proste zasady „uruchamiania” nowych funkcji znacznie przyśpieszają proces rozpowszechniania aplikacji i usług sieciowych.

 

Prostota obsługi: minimalizacja złożoności, kosztów i ryzyka

Bramki sieciowe usług dynamicznych serii SRX działają na oprogramowaniu systemu operacyjnego JUNOS oferującego niezawodność i prostotę obsługi odpowiadające klasie sieci strukturalnych. Zainstalowane w ponad 200 sieciach usługodawców na całym świecie, oprogramowanie JUNOS stanowi sieciowy system operacyjny oparty na jednolitym kodzie źródłowym. Dzięki temu, Juniper jest liderem na rynku sieci o wysokiej wydajności. Oprogramowanie JUNOS zostało zaprojektowane na ciągłość pracy i zwiększenie dostępności, wydajności i bezpieczeństwa aplikacji biznesowych. Oprogramowanie JUNOS wspomaga automatyzację operacji sieciowych poprzez jednolite i jednoczesne wdrożenie funkcjonalności w całej sieci, co eliminuje złożoność, koszty i ryzyko związane z wdrażaniem funkcji sieciowych i aktualizacji. Tak więc, administratorzy sieci mają więcej czasu na udostępnianie nowych aplikacji generujących dodatkowe przychody, poprawiając w ten sposób ekonomikę sieci o wysokiej wydajności.

SRX może również korzystać z funkcji inteligentnych Advanced Insight Solutions (AIS) wbudowanych do programowania Juniper JUNOS. AIS jest technologią wykonawczą dla programu narzędziowego Juniper J-Care Technical Services obsługującego wszechstronny zestaw narzędzi i technologii automatyzacji udostępniania sieci i informacji o urządzeniach sieciowych, zapewniając proaktywną ochronę sieci i usługi wsparcia. AIS zawiera moduł funkcji inteligentnej analizy wewnętrznej pozwalający na przechowywanie i śledzenie czynników potencjalnego ryzyka, proaktywne informowanie odbiorców o występujących elementach ryzyka. Informacje te są następnie przekazywane do Centrum Pomocy Technicznej Juniper Networks (JTAC) w celu rozpoznania i rozwiązania problemów związanych z pracą sieci. 

Bramki sieciowe usług dynamicznych SRX 5600 i 5800 

Bramki sieciowe usług dynamicznych SRX 5600 i 5800 nadają się idealnie do dużych przedsiębiorstw i sieci usługodawców. Bramka sieciowa usług dynamicznych SRX 5800 jest w stanie obsługiwać funkcje firewall z przepustowością wyższą niż 120 Gbps oraz IPS do 30 Gbps, a także 350.000 połączeń na sekundę. Każde wdrożenie urządzeń SRX może zostać dostosowane do konkretnych wymagań sieci, dzięki czemu SRX 5800 może zostać skonfigurowane do obsługi interfejsów o przepustowości do ponad 400 Gbps z zastosowaniem portów Gigabit Ethernet lub 10 Gigabit Ethernet. Skalowalność SPC oraz kart operacji wejścia/wyjścia (IOC) możliwa jest dzięki zastosowaniu w tych bramkach sieciowych warstwy transmisyjnej o terabitowej szybkości, pozwalających na masowe skalowanie portów Ethernetu i usług przetwarzania. Bramka sieciowa usług dynamicznych SRX 5600 wykorzystuje takie same SPC i IOC co SRX 5800 i może obsługiwać firewall z przepustowością do 60 Gbps oraz IPS 15 Gbps. 

 

 

Planowany rozwój produktów 

Juniper zaplanował bogatą ścieżkę rozwoju usług sieciowych i funkcji bezpieczeństwa, co oznacza, że bramki sieciowe usług dynamicznych będą w przyszłości oferować rozszerzające się możliwości inteligentnego przetwarzania usług. Innowacyjność  oraz integracja pozwolą na dotrzymanie kroku zmieniającym się wymaganiom parametrów sieci i wymaganiom biznesowym ze strony naszych klientów. 

 

Ceny i dostępność 

Bramki sieciowe usług dynamicznych SRX 5600 i 5800 są dostępne już dzisiaj. Cena katalogowa dla zestawu obudowy SRX 5600 rozpoczyna się od USD 65.000 zaś dla SRX 5800 od USD 68.000. Cena katalogowa kart przetwarzania usług i kart operacji wejścia/wyjścia rozpoczyna się od USD 100.000. Oczekuje się, że SRX 5600 i 5800 zostaną poddane ocenie dla certyfikacji Common Criteria EAL3 pod koniec roku. Dalsze informacje dotyczące bramek usług dynamicznych SRX można uzyskać na witrynie www.juniper.net/srx. 

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu