„Kopernik” w rękach Qumak-Sekom

 

Qumak-Sekom zrealizuje kompleksowe instalacje elektroenergetyczne i niskoprądowe o wartości blisko 21 mln zł netto w Centrum Naukowym Kopernik w Warszawie. Spółka w dniu 11września br. podpisała umowę z generalnym wykonawcą inwestycji, firmą Warbud SA.  

Prace objęte przedmiotem umowy dotyczą wykonania, w tym nowatorskim obiekcie, instalacji elektrycznych wewnętrznych wraz z oświetleniem, przebudowy kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych w obecnie istniejącej infrastrukturze drogowej oraz dostawę i montaż stacji transformatorowej. W zakresie systemów niskoprądowych zrealizowane zostaną instalacje gwarantujące bezpieczeństwo obiektu, tj.: sygnalizacja pożaru, włamania i napadu, dźwiękowy system ostrzegawczy, wideomonitoring CCTV, kontrola dostępu i system biletów  oraz automatyka  sterowania klimatyzacją i wentylacją (HVAC). Koordynację i nadzór nad  wszystkimi instalacjami zapewni system zarządzania budynkiem (BMS).

Termin zakończenia prac realizowanych w dwóch etapach ustalono na maj 2010 roku. 

„- Rośnie nasza pozycja na rynku jako eksperta w zakresie kompleksowej realizacji instalacji elektroenergetycznych i niskoprądowych.”– podkreśla Jacek Suchenek, Dyrektor Pionu Technologii Inteligentnego Budynku. „– Cieszy nas również kolejna realizacja projektu odważnego architektonicznie, o nowatorskich rozwiązaniach i ostrych/rygorystycznych wymaganiach dla wykonawców.” – dodaje J. Suchenek. 

CNK został zaprojektowany przez pracownię Jana Kubeca RAr-2 i został już okrzyknięty ikoną polskiej architektury współczesnej. Przykryje go dach przypominający marsjański krajobraz.  

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu