Nowe prawo podatkowe zwiększy inwestycje

W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie nowelizacji ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Konfederacja Pracodawców Polskich popiera ten projekt, ponieważ wprowadza on możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wydatków na inwestycje, które nie zostały ukończone. 

Prowadzenie działalności gospodarczej w warunkach konkurencyjnego rynku, podlegającego dynamicznym zmianom, niesie wiele zagrożeń. Niektóre z podjętych inwestycji mogą zostać przerwane, z wielu przyczyn, często niezależnych od inwestora – choćby gwałtownego załamania koniunktury w danej branży. Czasem niedokończenie inwestycji spowodowane jest przyczynami leżącymi po stronie państwa i administracji (np. na skutek zmiany prawa czy braku odpowiednich decyzji).

Inwestując, przedsiębiorca ponosi określone koszty i podejmuje zobowiązania finansowe na rzecz podmiotów trzecich. W praktyce, są to więc wydatki bezpośrednio związane z działalnością i z uzyskiwanymi przychodami, które mogą pojawić się w przyszłości. Nie ma więc podstawy, aby te wydatki nie mogły być zaliczane do kosztów uzyskania przychodu (obecnie jest to możliwe jedynie w chwili odpłatnego zbycia niedokończonej inwestycji. Zdarza się to jednak rzadko, ponieważ trudno jest znaleźć nabywcę).

Wejście w życie omawianego projektu spowodowałoby, że podstawa opodatkowania przedsiębiorców nie będzie sztucznie zawyżana. Rozwiązanie to zmniejszyłoby ryzyko inwestycyjne, przez co przedsiębiorcy chętniej by je podejmowali. Mając świadomość braku konsekwencji fiskalnych, łatwiej podejmuje się decyzję o realizacji zaplanowanego przedsięwzięcia. Tak więc omawiany projekt wychodzi naprzeciw postulatowi zwiększania swobody działalności gospodarczej.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu