Inteligo, pierwsze konto internetowe oferujące BILIX, po zakończeniu pilotażu wdraża usługę w serwisie

W Inteligo został zakończony pilotaż nowoczesnej usługi BILIX, określanej na świecie jako EBPP (Electronic Bill Presentment and Payment). Usługa w Polsce wprowadzona została przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A.. Inteligo, dzięki umowie z KIR S.A, to pierwsze konto internetowe, które udostępnia usługę swoim klientom. Miesięczny test usługi przeprowadzony wśród wytypowanej grupy klientów Inteligo, pozwolił na potwierdzenie poprawności jej funkcjonowania i możliwości pełnego udostępnienia. Z dniem 1 września 2008r. dostęp do BILIXA w koncie Inteligo zyskali wszyscy klienci. Na tym etapie rozwoju nowej usługi, skorzystają z niej ci klienci, którzy otrzymują rachunki od dwóch wystawców – Telewizji Nowej Generacji N oraz ZEWT S.A. 

Dzięki BILIXOWI, można otrzymywać rachunki i faktury wyłącznie w formie elektronicznej, wprost do swojego konta i regulować je jednym kliknięciem. Klienci, którzy skorzystają z BILIXA, nie będą już otrzymywać do domu rachunku w formie papierowej. Zyskają wygodną formę elektronicznego zarządzania swoimi rachunkami – teraz jeszcze w ograniczonym zakresie, ponieważ usługa dopiero ruszyła, wkrótce lista wystawców mających umowę z KIR będzie się powiększać.

Usługa jest szczególnie atrakcyjna dla tych użytkowników, którzy stawiają na proste i wygodne rozwiązania – w każdym z możliwych przypadków, wybierają rozwiązania elektroniczne.

Aktualnie BILIX jest dostępny dla tych z naszych Klientów, którzy korzystają z usług Telewizji Nowej Generacji N oraz Zakładu Energetycznego Warszawa – Teren S.A.. Są to dwaj pierwsi wystawcy faktur, którzy podpisali umowę z Krajową Izbą Rozliczeniową. W całej grupie klientów Inteligo, liczba klientów, którzy regulują rachunki u tych dostawców wynosi kilka tysięcy. Mamy nadzieję, że rozmowy jakie prowadzi KIR S.A. pozwolą na pozyskanie kolejnych dostawców i wystawców faktur m.in. firm z branży telekomunikacyjnej, ubezpieczeniowej, energetycznej, mass mediów. Pozyskanie nowych partnerów niewątpliwie zadecyduje o sukcesie całego projektu i o wzroście liczby użytkowników usługi. Według założeń KIR S.A., do końca tego roku, w zasięgu usługi BILIX znajdzie się 50% polskich użytkowników bankowości elektronicznej.

Wkrótce usługa BILIX zostanie udostępniona klientom PKO BP, korzystającym z usługi bankowości elektronicznej iPKO. Wdrożenie usługi w Grupie PKO BP przeprowadzi Inteligo Financial Services S.A.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu