Centrum Klima inwestuje w wydajność produkcji

Centrum Klima – lider w segmencie wentylacji i klimatyzacji w Polsce – zawarła kontrakt z włoską firmą OMERA s.r.l. na dostawę trzech specjalistycznych maszyn do produkcji elementów systemów wentylacji – kształtek okrągłych z uszczelką. Nowoczesne urządzania zwiększą efektywność produkcji tego asortymentu. Umowa opiewa na kwotę 190 tys. euro.

Okrągłe kształtki z uszczelką łatwo i efektywnie łączą sztywne kanały transportujące powietrze w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Asortyment ten stosowany jest przy budowie nowych obiektów lub podnoszeniu standardu obiektów już istniejących. Centrum Klima specjalizuje się w produkcji kanałów okrągłych, jej udział w krajowym rynku tych wyrobów wynosi 15%.

„Inwestując w nowe maszyny zwiększamy nasze moce produkcyjne. Szczególnie zależy nam na wzroście udziałów w rynku kanałów okrągłych, gdyż ma on bardzo duży potencjał. Zakup trzech nowoczesnych urządzeń sprawi, że będziemy mogli jeszcze szybciej odpowiedzieć na zapotrzebowanie nawet najbardziej wymagających klientów. Jesteśmy przekonani, że działania te pomogą nam istotnie zwiększyć sprzedaż na rynkach zagranicznych, głownie Europy Zachodniej” – mówi Marek Perendyk prezes zarządu Centrum Klima SA.

Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju Centrum Klima inwestuje w rozbudowę mocy produkcyjnych. W czwartym kwartale 2008 planowane jest zakończenie budowy drugiej hali produkcyjnej w Piastowie o powierzchni 1.300 m2. Aktualnie w zakładzie w Piastowie działają nowoczesne maszyny do produkcji elementów instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, takich producentów jak: Spiro, Tormec i Wammes Machinery. Spółka pozyskała środki na ten cel przede wszystkim z niepublicznej emisji akcji na rynku NewConnect, na którym zadebiutowała 27 maja 2008.

Ponadto, program inwestycyjny Centrum Klima obejmuje budowę nowego kompleksu o przeznaczeniu produkcyjno-magazynowym i biurowym w Wieruchowie, koło Warszawy. Uruchomienie zakładu planowane jest w 2011 roku. Spółka rozpoczęła projektowanie nowego kompleksu magazynowo-produkcyjnego i biurowego o powierzchni ponad 11.000 m2. Wartość przedsięwzięcia wyniesie ponad 35 mln zł.

Centrum Klima osiągnęła w 2007 roku przychody w wysokości 71 mln zł, co oznacza wzrost wobec 2006 roku o 38,4%. W ubiegłym roku zysk netto wyniósł 8,1 mln zł i wzrósł o 62% wobec roku 2006. Natomiast w pierwszym półroczu 2008 spółka odnotowała przychody na poziomie ponad 38 mln zł, co oznacza wzrost o 7,3% w stosunku do analogicznego okresu 2007 roku. Zysk netto wyniósł 4,4 mln zł. Firma charakteryzuje się wysokimi wskaźnikami rentowności: rentowność operacyjna w I półroczu 2008 osiągnęła poziom 13,8%, a rentowność netto 11,7%.

Centrum Klima planuje do końca I kwartału 2009 roku przejść z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW. Umożliwi to spółce pozyskanie środków m.in. na realizację projektu w Wieruchowie.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu