Zarządzanie ryzykiem w PKO BP od Positive Advisory

Spółka Positive Advisory podpisała umowę podwykonawczą z firmą SAS Institute, na podstawie której realizować będzie wdrożenie systemu do Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym w banku PKO BP.

W ramach nowego projektu spółka Positive Advisory (www.positiveadvisory.pl) będzie pełnić rolę doradcy z zakresu Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym oraz zapewni usługi informatyczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia w banku PKO BP. Na dzień dzisiejszy wartość zamówionych prac zamyka się kwotą brutto 1 435 600 PLN.

W Polsce jest to pierwsze wdrożenie zaawansowanej metodologii szacowania ryzyka operacyjnego w ramach dyrektyw nadzorczych, wynikających z rozporządzeń Bazylea II. Positive Advisory ma już doświadczenie we wdrażaniu metod zaawansowanych. Spółka zdobyła je przy współpracy z wiedeńską centralą banku Raiffeissen Zentralbank. Wdrażała także zarządzanie ryzykiem w kilkunastu krajach na świecie.

Opracowane i wdrożone przez Positive Advisory rozwiązanie zapewni możliwość stosowania przez PKO BP zaawansowanych metod wyliczania kapitału związanego z ryzykiem operacyjnym AMA (Advanced Measurement Approaches), zgodnych z wymaganiami Nowej Umowy Kapitałowej i Dyrektywy CRD, które wraz z wykładniami nadzoru KNF stanowią w Polsce podstawę prawną wyliczania wymogów kapitałowych.

„Stosowanie metod zaawansowanych umożliwia bankom zmniejszenie wielkości kapitałów gromadzonych na pokrycie ryzyka operacyjnego – według naszych szacunków o około 15 proc. W Europie Zachodniej banki już wdrożyły lub wdrażają metody zaawansowane – w Polsce ten ruch dopiero się zaczyna. Bardzo się cieszymy, że będziemy mogli przenieść doświadczenia ze współpracy z zagranicznymi instytucjami finansowymi na rynek polski. Podpisana umowa jest zbieżna z naszą strategią rozwoju, która zakłada większe zaangażowanie Positive Advisory na rynku polskim i zwiększenie udziału w przychodach spółki pochodzących z rynku krajowego.” –  powiedziała Monika Reszka, Prezes Zarządu Positive Advisory S.A.

Positive Advisory SA wspomaga największe instytucje finansowe oraz przedstawicieli sektora przedsiębiorstw w zakresie budowy i wdrażania rozwiązań do zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem kredytowym, finansowym oraz operacyjnym. Poza tym specjalizuje się w doradztwie informatycznym, produkcji i wdrażaniu rozwiązań ukierunkowanych na obsługę strategicznych procesów biznesowych.

Wyniki Positive Advisory SA w 2007 roku – 1 mln zł zysku netto, 1,2 mln zł zysku operacyjnego i 11 mln zł przychodów. Na kolejne lata spółka zakłada odpowiednio – w 2008 r. 1,5 mln zł zysku netto, 2 mln zł zysku operacyjnego i 15 mln zł przychodów, w 2009 r. 2,2 mln zł zysku netto, 3 mln zysku operacyjnego i 20 mln przychodów. W czerwcu 2008 r. spółka zadebiutowała na rynku NewConnect.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu