Technologie głosowe – rozwiązanie komplementarne

Warszawa, sierpień 2008 – Systemy głosowe Vocollect tzw. Voice – Directed Work, stanowią jeden z najważniejszych przełomów technologicznych w dystrybucji magazynowej ostatnich lat. Technologia głosowa jest dedykowana szczególnie do zarządzania magazynami, hurtowniami oraz wielko-powierzchniowymi centrami dystrybucyjnymi. Jest szeroko wykorzystywana w takich branżach, jak automotive, farmaceutyczna, kosmetyczna, spożywcza czy FMCG. Rozwiązania głosowe mogą zostać wprowadzone w dowolnym momencie łańcucha dostaw, bez konieczności zmian w funkcjonowaniu jego pozostałych elementów, czy też zmian w systemie pakowania i znakowania towarów, a także kompletowania złożonych przesyłek. Stanowią one technologię komplementarną wobec popularnych rozwiązań wykorzystywanych w magazynach np. RFID.

Dzięki funkcji precyzyjnego śledzenia cyklu życia produktu, technologia Vocollect usprawnia procesy dostaw poprzez minimalizację liczby pomyłek. Istotą terminali głosowych jest dwukierunkowy dialog pomiędzy pracownikami magazynu, a systemem zarządzającym. Technologia ta, dzięki swojej ogromnej efektywności, budzi coraz większe zainteresowanie w branży TSL.

„Wśród wielu sposobów zwiększenia efektywności pracy w magazynach na szczególną uwagę zasługuje technologia głosowa. Pomimo tego, że nie mówi się o niej tak często, jak o RFID, to ilość użytkowników terminali głosowych w Polsce rośnie bardzo szybko. Mowa jest dla nas, ludzi, najbardziej naturalnym sposobem wymiany informacji. Dzisiaj technologia i rozwiązania Vocollect pozwalają na pewną i skuteczną komunikację między człowiekiem i systemem komputerowym. Dzięki niej wiele wąskich gardeł w łańcuchu przepływu towarów zostaje usuniętych,  usprawnia ona procesy dostaw, zmniejsza liczbę pomyłek i przyczynia się do znacznych oszczędności. Wiąże się to z błyskawiczną rekompensatą kosztów wdrożenia takiej technologii” – mówi Krzysztof Banaś, Dyrektor Sprzedaży SKK S.A.

Rozwiązanie głosowe podnoszą wydajność procesów magazynowych o około 35%, jednocześnie podnosząc dokładność procesów do 99,99%. Dodatkowo aplikacje głosowe mogą być wdrażane jako uzupełnienie istniejących już systemów, np. RFID.

Identyfikatory RFID dostarczają szczegółowych informacji o produktach, takich jak: kod, rozmiar, data produkcji, czy data ważności i mogą być w prosty sposób uaktualniane. Identyfikatory mogą być również umieszczane w innych lokalizacjach, np. na półkach w magazynach czy paletach. Jednak sama informacja nie poprawi efektywności biznesu, ponieważ RFID nie powie pracownikom centrum dystrybucyjnego, w jaki sposób wykonać daną czynność.

To jest właśnie zadanie dla rozwiązań głosowych, które umożliwiają dwukierunkowy dialog pomiędzy pracownikami magazynu, a systemem zarządzającym. Zamiast polegać na papierowej liście lub wyświetlaczu urządzenia przenośnego w celu uzyskania i interpretacji informacji, pracownicy, wykonując swoje codzienne zadania, posługują się najbardziej naturalną formą komunikacji – głosem. Dzięki takiemu rozwiązaniu są bardziej wydajni, dokładni i dużo bezpieczniejsi w trakcie wykonywania swoich zadań, niezależnie od tego, czy posługują się stacjonarnym czy przenośnym czytnikiem RFID.

„Dzięki terminalom głosowym Talkman, człowiek pracujący w magazynie może otrzymać każdą dostępną w systemie komputerowym informację potrzebną do wykonania swoich zadań. W przeciwieństwie do pracownika używającego papierowej listy albo zwykłego terminala z ekranem i klawiaturą, użytkownik Talkmana ma cały czas obydwie ręce wolne, a wzrok i całą uwagę może skupić na wykonywanej pracy. Korzyści z zastosowania systemów Vocollect są największe tam, gdzie wartość wnosi praca wykonywana przez człowieka – na przykład przy kompletacji oraz tam, gdzie używanie tradycyjnych narzędzi jest trudne i niewygodne – na przykład w mroźni” – mówi Krzysztof Banaś, Dyrektor Sprzedaży SKK S.A.

Równoległe wykorzystanie technologii głosowych oraz RFID znacząco podnosi efektywność procesów magazynowych. Samo RFID nie przekaże pracownikom ich zadań, podobnie jak rozwiązane głosowe nie będzie w stanie przekazać szczegółowych informacji na temat produktu. Jednak jeśli połączymy te dwie technologie, tworząc ekwiwalent „mówiącego identyfikatora”, nie tylko zyskamy możliwość bezpośredniej selekcji, odbioru produktu, uzupełniania zasobów magazynowych oraz innych operacji, ale również zautomatyzowaną identyfikację oraz weryfikację produktu na każdym etapie.

Wspólnie potencjalna wydajność tych dwóch rozwiązań osiąga niezwykle wysoki poziom. Dzieje się tak dlatego, że najwięcej błędów w procesie kompletowania produktów jest powodowanych tym, że są one mylone w trakcie zbierania ich z magazynu. Dzięki połączonym możliwościom dwóch technologii, pracownik może być natychmiastowo powiadomiony, czy paczka zawiera dobrą zawartość lub o tym, że zmieniła ona swą lokalizację w magazynie. Eliminuje to sytuacje, w których miałby zostać wysłany źle zidentyfikowany lub przeterminowany produkt.

Obecnie proporcja wykorzystania technologii głosowych i RFID przechyla się na korzyść tej pierwszej. Dzieje się tak głównie ze względu na to, że głos był wykorzystywany w przemyśle już od blisko dwóch dekad. W miarę, jak technologia RFID osiągnęła już maksymalny stopień rozwoju, coraz więcej systemów jest łączonych z rozwiązaniami głosowymi. Podobnie jak skanery, drukarki, sprzęt automatycznego magazynowania oraz inne systemy zostały zintegrowane z głosem, tak samo RFID może być z nim zintegrowane. Większość systemów RFID będzie korzystać ze standardowych interfejsów i z łatwością połączy się z systemem głosowym, czy to poprzez istniejąca infrastrukturę sieci, czy bezpośrednio, jako urządzenie podporządkowane. W miarę jak rozmiar oraz koszt RFID spadnie, będzie możliwe utrzymanie łatwych w obsłudze systemów łączących właściwości obu technologii.

Aplikacje głosowe są łatwe do wdrożenia, szczególnie w porównaniu z innymi technologiami wykorzystywanymi w magazynach. Proces szkolenia pracowników wynosi około 30 minut. Dzięki maksymalnemu uproszczeniu mechanizmów związanych z wdrożeniem i obsługą oraz ogromnej wydajności rozwiązań głosowych, zwrot inwestycji wprowadzenia Voice – Directed Work następuje maksymalne w ciągu 12 miesięcy, natomiast dokładność procesów wzrasta o około 50% w przeciągu 6 do 9 miesięcy.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu