Frąckowiak i Wspólnicy w prestiżowej, globalnej sieci 27 sierpnia 2008 r.

Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. jest wyłącznym partnerem sieci Grant Thornton International w Polsce. Zajmująca 6 miejsce w rankingu firm audytorskich spółka, została w dniu 25 sierpnia oficjalnie przyjęta do jednej z największych sieci audytorsko – doradczych na świecie.

Członkostwo w sieci to element konsekwentnie realizowanej przez firmę Frąckowiak strategii rozwoju, która wymaga dostępu do wiedzy i doświadczeń w skali globalnej. Grant Thornton jest renomowaną marką, wysoko ocenianą i rozpoznawaną przez instytucje finansowe, zagranicznych audytorów i inwestorów międzynarodowych.

„Doszliśmy od przekonania, że dla realizacji naszej strategii biznesowej potrzebujemy organizacji większej, spójniejszej i bardziej rozpoznawalnej niż sieć, z którą jeszcze do niedawna byliśmy związani” – mówi Tomasz Wróblewski, Partner Zarządzający Grant Thornton Frąckowiak. „Grant Thornton International takie warunki spełnia”.

Analizy biznesowe leżące u podstaw tej decyzji pokazały spójność strategii rozwoju obu partnerów, posiadającą konkretny wydźwięk ekonomiczny. Grant Thornton Frąckowiak jest jedną z najszybciej rozwijających się firm doradczych na polskim rynku.  Od trzech lat spółka konsekwentnie zwiększa przychody z poziomu 17 mln zł w latach 2005/2006, poprzez 23 mln zł w okresie rozliczeniowym 2006/2007 do 31 mln w roku księgowym 2007/2008. Oznacza to dynamikę wzrostu na poziomie 35% przy rentowności wynoszącej ok. 10 %. Duża dynamika rozwoju jest również cechą nowego partnera. Ubiegłoroczny ranking opublikowany w International Accounting Bulletin  (IAB) podaje, że Grant Thornton International wygenerowała przychody na poziomie 3,5 mld dolarów z dynamiką wzrostu wynoszącą  25%.

Obecność w globalnej sieci oznacza wymierne efekty dla klientów spółki. Zyskują oni m.in.: dostęp do najlepszych praktyk w zakresie audytu, outsourcingu księgowości, doradztwa podatkowego oraz doradztwa gospodarczego, możliwość korzystania ze specjalistycznej wiedzy doradców zagranicznych, korzystanie ze spójnej technologii jak np. ujednoliconego systemu służącemu zapewnieniu niezależności przy usługach audytorskich i jakości poszczególnych usług.

Funkcjonowanie w strukturach międzynarodowego partnera, którego status i zaplecze merytoryczne dają szerokie możliwości rozwoju zawodowego to również korzystna zmiana dla pracowników spółki. Grant Thornton International  prowadzi programy rozwojowe dla kadry zarządzającej na poziomie globalnym. Pracownicy Grant Thornton Frąckowiak będą mieć szansę odbycia staży międzynarodowych i stałego rozwoju kompetencji menedżerskich. Dzięki rozwojowi firmy – szczególnie w zakresie projektów międzynarodowych – mogą również liczyć na awanse. Pracownicy nowego podmiotu otrzymają też możliwość wywierania wpływu na sposób kształtowania się branży w Polsce i na świecie. Grant Thornton International jest bowiem członkiem „Global Public Policy Commitee”- elitarnego ciała zrzeszającego wyłącznie 6 największych sieci audytorskich na świecie. Jego misją jest formowanie otoczenia biznesowego branży doradczej, jego członkowie zaś zapraszani są do prac nad regulacjami międzynarodowymi i krajowymi. W erze globalizacji takie organizacje mają coraz większy wpływ na kształtowanie rzeczywistości biznesowej.

„Przyjęcie nas do sieci to szansa na rozwój, ale jednocześnie uznanie dla dotychczasowego dorobku firmy i jej pracowników” – mówi Wróblewski. „Wiemy, że klienci cenią wiedzę, umiejętności i sposób pracy naszych konsultantów. Zachowujemy te wartości, które stanowią o naszej tożsamości, ale stajemy się bardziej otwarci i nowocześni. Chcemy coraz lepiej zaspokajać rosnące potrzeby naszych klientów”.

Nowy podmiot nie planuje na razie istotnych zmian w polityce biznesowej.  Jako spółka działać będzie w dotychczasowej formie prawnej, organizacyjnej i właścicielskiej. Jednocześnie spółka przestaje reprezentować grupę HLB International.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu