Bank Pekao szkoli z ochrony danych osobowych

Bank Pekao SA intensyfikuje program szkoleniowy z zakresu Ochrony Danych Osobowych i polityki bezpieczeństwa banku. Obok standardowych szkoleń jakie przechodzą pracownicy banku, we wrześniu 2008 r. w ramach specjalnej, intensywnej akcji e-learningowej, szkolenie obejmie około 5 000 osób , które jeszcze nie odbyli tego typu kursu. Szkolenie obejmuje nie tylko przepisy z tematyki ochrony danych osobowych, ale także przybliża wewnętrzne procedury banku, dotyczące m.in. bezpieczeństwa danych klientów, jak i kandydatów na pracowników.

Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych jest standardowym szkoleniem które sukcesywnie, w toku pracy przechodzi każdy pracownik Banku Pekao. Aktualny program szkoleniowy ma na celu przypomnienie wszystkim pracownikom zasad zarządzania danymi osobowymi, oraz zapoznanie z nimi nowych pracowników, którzy nie mieli okazji wcześniej odbyć obowiązkowego szkolenia. Kurs w formie e-learningu zawiera podstawowe definicje, przepisy prawa i obowiązki pracownika, administrującego danymi osobowymi. Szkolenie oparto na przykładach „z życia” ilustrujących stosowanie w praktyce, zgodnie z wewnętrznymi regulacjami banku, ustawy o ochronie danych osobowych. Oprócz części informacyjnej kurs zawiera również moduł egzaminu testowego, który musi zdać każdy uczestnik. Po zaliczeniu testu pracownik Banku będzie posiadał szczegółową wiedzę na temat pracy z danymi osobowymi.

W pierwszej kolejności szkolenie przejdą pracownicy, których bieżące zadania obejmują kontakt z danymi osobowymi (m.in. z Pionu Zasobów Ludzkich).

Program rozpoczęty w tym tygodniu, potrwa do października 2008 r. Szkolenie wzmocni bezpieczeństwo danych osobowych administrowanych przez Bank Pekao SA. Przeszkoleni pracownicy będą potrafili lepiej w praktyce stosować przepisy prawa i wewnętrzne procedury Banku.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu