SYNTEA S.A. może pozyskać z funduszy UE dodatkowe 6,4 mln zł

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaakceptowała od strony formalnej wniosek Międzynarodowego Centrum Szkoleń i Kompetencji, wchodzącego w skład grupy kapitałowej Syntea S.A., na szkolenia kadr w zakresie wykorzystania zintegrowanych systemów do zarządzania klasy ERP.

W przypadku uzyskania dofinansowania zostanie zrealizowany projekt o budżecie ok. 6,4 mln zł. Przewidywane w ramach projektu kompleksowe szkolenia kadr w zakresie wykorzystania systemów ERP będą realizowane od III kwartału 2008 r. do I połowy 2010 r. Uzasadniając potrzebę realizacji projektu, MCSK wykonała bardzo gruntowne ankietowanie potrzeb. Zapytano ponad 100 menedżerów i osób zarządzających działami IT w średnich i dużych spółkach o wpływ takich usług na ułatwienie codziennej pracy. Zdecydowana większość ankietowanych (96,5%) akcentowała zapotrzebowanie na kompetencje związane z tego typu rozwiązaniami biznesowymi ze względu na usprawnienie wykonywania podstawowych zadań w pracy. Wniosek czeka obecnie na akceptację merytoryczną.

„Przedmiotem projektu jest przeszkolenie 1180 osób z zakresu kompetencji we wdrażaniu i obsłudze systemów wspomagających zarządzanie organizacją w technologii Microsoft. Dotyczy on zarówno osób pracujących w firmach usługowych wdrażających te rozwiązania, jak i ich końcowych użytkowników przedsiębiorstw.” – mówi Piotr Fałek, Prezes Zarządu Syntea S.A.

Przychody SYNTEA S.A. w 2007r. wyniosły ponad 3,1 mln zł, a zysk netto był na poziomie ponad 445 tys. PLN, w 2008r. oraz w kolejnych latach, planowany jest skokowy wzrost przychodów. Całość przychodów z poprzedniego roku wygenerowana została bez aktywnego pozyskiwania funduszu UE. Na bazie własnego Departamentu Pozyskiwania Środków UE oraz współpracy z wieloma organizacjami do chwili obecnej złożonych zostało ponad 50 wniosków, których łączny budżet przekracza 130 mln złotych, z czego obecnie realizowane są projekty, w których ponad 3 mln złotych stanowi budżet alokowany dla Spółki zależnej SYNTEA S.A. – MCSK. Pozostałe wnioski są obecnie na etapie rozstrzygania lub czekają na realizację. Założenia istotnego wpływu pozyskanych funduszy na wzrost skali działalności dotyczą jedynie działalności MCSK i nie uwzględniają wyników Spółki CSF Polska, która zostanie dołączona do grupy kapitałowej.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu