Przejdź do treści

NASA korzysta z usług archiwizacji treści firmy Hitachi Data Systems

SANTA CLARA, Kalifornia, 26 sierpnia 2008 r. — Firma Hitachi Data Systems, spółka zależna Hitachi, Ltd. (NYSE: HIT), poinformowała, że badacze z National Aeronautics and Space Administration (NASA) używają Hitachi Content Archive Platform do szybkiego wyszukiwania i pobierania archiwalnych danych naukowych o atmosferze. Hitachi Content Archive Platform oferuje projektowi Ozone Monitoring Instrument Data Processing System (OMIDAPS) wydajne, skalowalne usługi archiwizacji, które gwarantują bezpieczne, długoterminowe przechowywanie oraz szybkie wyszukiwanie cennych informacji.

Kwestie środowiskowe, takie jak globalne ocieplenie, nabierają coraz większego znaczenia, dlatego badacze NASA potrzebują szybkiego dostępu do ważnych danych o globalnych warunkach środowiskowych. Aby umożliwić pobieranie krytycznych informacji w bezpieczny i szybki sposób, NASA postanowiła ulepszyć swój starzejący się system pamięci masowej, w którym przechowywane były zarówno często używane dane, jak i rzadziej pobierane pliki. Badacze NASA potrzebowali systemu, który szybciej pobierałby informacje, mógł wytrzymać awarie bez utraty danych i zapobiegałby przypadkowemu usunięciu plików. NASA wybrała Hitachi Content Archive Platform, aby skonsolidować i przyspieszyć przeszukiwanie 70 terabajtów danych.

„Utrudniony lub powolny dostęp do informacji zakłóca nasze badania, dlatego szukaliśmy technologii archiwizacji, która automatyzowałaby i przyspieszała wyszukiwanie oraz pobieranie danych, a także utrzymywała dane na dysku i była łatwa w użyciu — powiedział Curt Tilmes, informatyk NASA. — Dzięki Hitachi Content Archive Platform możemy wprowadzić dane, a następnie wydobyć je bez opóźnień charakterystycznych dla infrastruktur taśmowych. Łatwe zarządzanie archiwum jest dla nas niezwykle cenne, ponieważ naukowcy mogą skupić się na ochronie naszej planety”.

Projekt OMIDAPS prowadzony w Greenbelt w Marylandzie gromadzi naukowe dane związane ze składem atmosfery ziemskiej. Zarchiwizowane dane są używane do badania warstwy ozonowej i do diagnozowania zmian klimatu. Znaczna część archiwum będzie również używana do przechowywania danych testowych tworzonych przez inną grupę związaną z NASA w ramach prac nad monitorowaniem globalnych warunków środowiskowych.

„Podejście Hitachi do przechowywania danych i zarządzania nimi pomaga klientom z wszystkich branż lepiej wykorzystać istniejące infrastruktury centrów danych, aby ograniczyć marnotrawstwo i przestoje związane z wymianą systemów — powiedziała Brenda Peffer, wiceprezes ds. globalnego marketingu w Hitachi Data Systems. — Oprogramowanie Hitachi Content Archiver integruje się z istniejącymi serwerami w infrastrukturze pamięciowej NASA, zapewniając wspólną platformę, która obsługuje heterogeniczne systemy pamięci masowej. Oprogramowanie Hitachi oferuje też zintegrowane, uproszczone wyszukiwanie, pobieranie i indeksowanie – zapewnia błyskawiczny dostęp do zarchiwizowanych danych, aby badacze NASA mogli pracować szybciej i bardziej wydajnie”.

Misja naukowców z NASA uzupełnia „zielone” inicjatywy firm Hitachi, Ltd. i Hitachi Data Systems, które dążą do tego, aby stać się preferowanym dostawcą ekologicznych rozwiązań IT dla klientów z całego świata. Strategia obu firm obejmuje projektowanie, wytwarzanie i wspieranie przyjaznych dla środowiska infrastruktur pamięciowych przez cały cykl ich użytkowania, łącznie z końcową likwidacją.