Innowacyjność mało doceniana

Tylko 16% spośród ponad 25 tysięcy użytkowników światowych serwisów rekrutacyjnych przyznało, że pracodawcy wynagradzają ich dodatkowo za innowacyjne pomysły i rozwiązania. To wniosek płynący z międzynarodowego sondażu przeprowadzonego przez The Network, sojusz wiodących serwisów rekrutacyjnych w ponad 70 krajach na świecie, do którego należy polski Pracuj.pl.

63% ankietowanych odpowiedziało, że pracodawcy nie nagradzają ich za pomysły wpływające na efektywność pracy, gdyż traktują je jako część obowiązków pracowników. Co piąty (21%) użytkownik serwisów rekrutacyjnych przyznał natomiast, że nagrody za innowacyjność zdarzają się w ich miejscach pracy, ale nagradzane są tylko najlepsze rozwiązania.

W badaniu wzięło udział ponad 25 tysięcy osób z 21 państw Europy, Stanów Zjednoczonych oraz Bliskiego Wschodu. Wyniki polskie są zbliżone do średniej światowej. Użytkownicy portalu Pracuj.pl, którzy odpowiedzieli na sondę, w 64% przyznali, że firmy nie nagradzają ich za innowacyjność. Odmiennego zdania było 13%, a 23% odpowiedziało, że pracodawcy czasem nagradzają najbardziej pomysłowych pracowników.

Na tle innych państw zdecydowanie wyróżniają się Estonia, Finlandia, Łotwa i Litwa, gdzie tylko po klika procent ankietowanych odpowiedziało „tak” na pytanie dotyczące nagradzania pracowników za pomysłowość oraz Rosja, gdzie blisko 40% zapytanych osób przyznało, że firmy przyznają im dodatkowe świadczenia za innowacyjność. Dość dobrze pod tym względem wypadła również Ukraina, gdzie prawie co trzeci badany (29%) przyznał, że firma docenia starania pracowników.

– Wyniki sondażu The Network wskazują, że docenianie pracowników za innowacyjność może być skutecznym narzędziem w „walce o talenty” na rynkach, na których są trudności ze znalezieniem specjalistów. Już teraz wiele firm, także w Polsce, zdaje sobie z tego sprawę i uruchamia specjalne programy, w których pracownicy mogą wykazać się swoją innowacyjnością. Takie programy są doskonałym źródłem pomysłów dla firmy, a zarazem satysfakcją dla pracownika, który nie tylko może podzielić się swoimi przemyśleniami z innymi, ale także zostać za to wynagrodzony – komentuje wyniki sondy Przemysław Gacek, prezes zarządu Grupy Pracuj, do której należy Pracuj.pl.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu