Telefonia Dialog weźmie udział w informatyzacji Dolnego Śląska

Wrocław, 20 sierpnia lipca 2008 r. – Telefonia Dialog podpisała dziś z Urzędem Marszałkowskim województwa dolnośląskiego porozumienie o współpracy w rozbudowie infrastruktury szerokopasmowej w regionie. Porozumienie zostanie zawarte w ramach projektu „Dolnośląska Sieć Szkieletowa”. Celem projektu jest zapewnienie do 2013 roku dostępu do usług szerokopasmowych 90 proc. gospodarstw domowych i 100 proc. firm w województwie dolnośląskim. Projekt w znacznej części jest finansowany ze środków unijnych.

Projekt zakłada budowę infrastruktury teleinformatycznej, uzupełniającej istniejącą, należącą do różnych operatorów i tworzącej regionalną sieć szkieletową na terenach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym (obszary słabo zaludnione lub zamieszkane przez ludność o niskich dochodach) przez województwo dolnośląskie.

Powstała w ramach projektu sieć, której właścicielem będzie województwo, zostanie otwarta dla wszystkich zainteresowanych firm telekomunikacyjnych, dostarczających usługi szerokopasmowe bezpośrednio użytkownikom końcowym, czyli mieszkańcom Dolnego Śląska, a także przedsiębiorcom  i instytucjom. Jedną z tych firm będzie Telefonia Dialog. Sieć ma zapewnić wszystkim użytkownikom końcowym dostęp do najnowszych systemów telekomunikacyjnych dla ultraszybkiego Internetu. Operator odpowiedzialny będzie za budowę i zarządzanie siecią dostępową, na bazie której świadczone będą usługi telekomunikacyjne, a szczególnie szerokopasmowy dostęp do Internetu.

– Dzięki takim działaniom mamy szansę pozyskać nowych klientów i nowe rynki oraz wpisać się  koncepcję budowy społeczeństwa informacyjnego. – podkreśla prezes Telefonii Dialog Piotr Mazurkiewicz.

Na etapie przygotowań są podobne porozumienia między Telefonią Dialog a Urzędami Marszałkowskimi województw wielkopolskiego, śląskiego i łódzkiego.

W październiku ubiegłego roku podpisaliśmy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i marszałkami  5 województw trójstronne porozumienie o współpracy przy informatyzacji Polski Wschodniej, zaś  w grudniu ubiegłego roku w Zielonej Górze sygnowaliśmy wspólnie z Województwem Lubuskim „List intencyjny w sprawie współpracy w zakresie budowy Społeczeństwa Informacyjnego”. W marcu b.r. podpisaliśmy z Urzędem Marszałkowskim województwa małopolskiego porozumienie w ramach projektu „Małopolska Sieć Szerokopasmowa”.

Według statystyk, Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej pod względem rozpowszechnienia szerokopasmowego dostępu do Internetu. Według danych GUS, 36 proc. gospodarstw domowych w Polsce oraz 89 proc. przedsiębiorstw posiadało w listopadzie 2006 r. dostęp do Internetu, z czego odpowiednio 22 proc. i 46 proc. posiadało dostęp szerokopasmowy. Obecnie na Dolnym Śląsku ok. 551 tysięcy gospodarstw domowych (prawie 50 proc. wszystkich gospodarstw w województwie) nie ma możliwości uzyskania szerokopasmowego dostępu do Internetu.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu