Jeden z największych dostawców ciepła wybiera Impuls 5

  • by

Elektrociepłownia „Będzin” Spółka Akcyjna, producent ciepła i energii elektrycznej w Zagłębiu Dąbrowskim, podjęła decyzje o wdrożeniu systemu Impuls 5. Zmianę systemu podyktowały stale rosnące potrzeby związane z dostępem do informacji oraz konieczność przejścia na system zintegrowany.

Dotychczasowe aplikacje wraz z upływem lat wymagały coraz większych nakładów na ich utrzymanie. Ograniczone były możliwości dalszego rozwijania ich funkcjonalności. Konieczne stało się również objęcie zintegrowanym systemem nieobsługiwanych wcześniej obszarów działalności spółki – remontów i inwestycji.

W ramach wdrożenia zostaną uruchomione następujące funkcjonalności: Finanse-Księgowość-Koszty, Środki Trwałe, Gospodarka Materiałowa, Dystrybucja, Transport, Odzież Robocza. Specyfika działalności elektrociepłowni powoduje również konieczność stworzenia dedykowanego rozwiązania – modułu Książka Węglowa, który powstanie w wyniku modyfikacji i dostosowania funkcjonalności Gospodarka Materiałowa do potrzeb obrotu węglem. Dodatkowo, wdrożenie obejmie moduł Budżetowania oraz system Impuls Bussines Intelligence. Rozważana jest również implementacja takich rozwiązań jak: plan9000 Remonty, Inwestycje, a także Produkcja. System Impuls 5 zostanie zintegrowany z działającą już w EC Będzin aplikacją Kadrowo-Płacową .

Obecnie prowadzona jest analiza informatyczna, koniec prac wdrożeniowych przewidziany jest na wrzesień 2009 roku. Współpraca obejmie dostarczenie niezbędnego sprzętu oraz licencji na użytkowanie systemu przez 65 operatorów.

Elektrociepłownia „Będzin” SA ma ugruntowaną pozycję na rynku ciepła i energii elektrycznej w regionie Zagłębia Dąbrowskiego. Należy do największych dostawców ciepła w regionie, z roczną produkcją na poziomie 3,0 mln GJ. Potencjał wytwórczy zmodernizowany na przestrzeni ostatnich lat, umożliwia realizację produkcji przy spełnianiu wszelkich wymagań, zarówno w zakresie wymogów ochrony środowiska, jak i wymogów bezpieczeństwa oraz pewności i jakości dostaw.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu