Grupa FAMUR – znacząca umowa z Kompanią Węglową

Grupa FAMUR – skupiająca kluczowych producentów maszyn i urządzeń dla górnictwa – podpisała kolejną w tym roku umowę znaczącą z Kompanią Węglową. Kontrakty zawarte w terminie od maja do sierpnia 2008 roku przekroczyły wartość 51 mln zł, tj. 10% kapitałów własnych FAMUR SA.

Przedmiotem umowy o największej wartości są dostawy części zamiennych oraz usługi serwisowe kolejek podwieszanych i spągowych dla oddziałów Kompani Węglowej. Kontrakt został podpisany w maju 2008 przez spółkę zależną PIOMA SA.

„Zauważamy ożywienie w krajowej branży górniczej. Organizowanych jest coraz więcej przetargów, dlatego nasz portfel zamówień konsekwentnie wzrasta. Cieszymy się, że polskie kopalnie inwestują w modernizację swoich maszyn. Pozwala nam to przypuszczać, że ten rok będzie korzystny dla Grupy FAMUR”– mówi Tomasz Jakubowski, prezes zarządu FAMUR SA.

Grupa FAMUR intensywnie współpracuje z krajowymi odbiorcami, w tym z Kompanią Węglową. W 2008 roku podpisano z tym kontrahentem dwie ważne umowy: w kwietniu na kwotę 35,1 mln zł oraz w marcu o wartości 17 mln zł. Również w marcu sfinalizowane zostały kontrakty z SNC LAVALIN i Fabryką Kotłów RAFAKO o łącznej wartości 25 mln zł.

Grupa FAMUR osiągnęła po I półroczu 2008 roku przychody na poziomie 500 mln zł, co oznacza wzrost o 49% w porównaniu do I półrocza 2007. W tym samym okresie zysk netto wyniósł 42,3 mln zł i wzrósł o 33%. Wartość sprzedaży zagranicznej Grupy FAMUR w I półroczu 2008 stanowiła 44% przychodów i wyniosła 221 mln zł.

Grupa FAMUR osiągnęła w 2007 roku przychody przekraczające 909 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 50,4% wobec 2006 roku. Zysk netto wyniósł ponad 115 mln zł. Wartość sprzedaży zagranicznej Grupy FAMUR w 2007 roku wyniosła 50% przychodów.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu