Wielki Konkurs Fotograficzny „Akt Męski”

SwiatObrazu.pl – Internetowy Dziennik o Fotografii i Wideo, Warszawska Szkoła Reklamy i miesięcznik Biuletyn Fotograficzny ŚwiatObrazu ogłaszają wspólnie czteroetapowy konkurs fotograficzny. 

Kolejne, nietypowe i zaskakujące, zadania fotograficzne przedstawiane będą w odstępach kwartalnych. Pierwszym tematem jest po raz pierwszy w Polsce „Akt męski”. Konkurs rozpocznie się 18 sierpnia 2008 r., a termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września 2008 r. o godzinie 24.00. Uruchomiony zostanie Plebiscyt Publiczności, który trwać będzie do 12 października 2008 r. Werdykt profesjonalnego Jury i temat kolejnej edycji konkursu podany zastanie nie później niż 17 października 2008 r.

Konkurs skierowany jest do wszystkich fotografujących. Jeden autor zgłosić może tylko jedno zdjęcie w każdej edycji, wykonane w dowolnej technice. Zgłoszenie odbywa się poprzez wgranie zdjęcia i wypełnienie formularza na stronie konkursowej www.swiatobrazu.pl/konkurs.

Prace oceniać będzie profesjonalne Jury, złożenie z wykładowców Warszawskiej Szkoły Reklamy (www.szkolareklamy.pl) i Krakowskiej Akademii Fotografii (www.akademiakaf.pl). Jednocześnie na stronach internetowych SwiataObrazu.pl odbywać będzie się Plebiscyt Publiczności, towarzyszący każdemu tematowi konkursowemu odrębnie.

Nagrodami dla laureatów kolejnych edycji oraz Plebiscytów Publiczności są zaproszenia do udziału w fotograficznych kursach i warsztatach tematycznych organizowanych w Warszawie przez Warszawską Szkołę Reklamy i w Krakowie przez Krakowską Akademię Fotografii. Laureaci będą mogli wybrać miasto, w którym chcą realizować otrzymany w nagrodę kurs.

Laureaci pierwszych 3 miejsc każdej edycji poproszeni zostaną o wykonanie „zadania specjalnego”, którego temat określą jurorzy i ogłoszą po zakończeniu wszystkich czterech edycji. Odpowiedzą na zadanie specjalne będzie mogło być pojedyncze zdjęcie lub zestaw zawierający do 5 fotografii. Laureatem Grand Prix konkursu zostanie osoba, która zdaniem Jury, w najciekawszy i estetycznie najbardziej atrakcyjny sposób odpowie swoimi zdjęciami na zadany temat.

Laureat Grand Prix otrzyma roczne stypendium na naukę w Warszawskiej Szkoły Reklamy (specjalizacja fotografia) lub Krakowskiej Akademii Fotografii do wyboru oraz prezentację portfolio na łamach Biuletynu Fotograficznego SwiatObrazu. Prace nadesłane w ramach zadania specjalnego zaprezentowane zostaną na wystawach zorganizowanych w Krakowie i Warszawie.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu