Hurtimex SA prezentuje swoją strategię w Memorandum Informacyjnym

Firma planuje rozbudowę swojej sieci dystrybucji oraz poszerzenie asortymentu marek tup tup i HOOP. Łódzka spółka opublikowała Memorandum Informacyjne, w którym poza warunkami i harmonogramem oferty, przedstawiła strategię rozwoju na najbliższe pięć lat. Przyszłe plany spółki zakładają także przejęcie jednego z producentów obuwia dziecięcego oraz ekspansję na rynki zagraniczne.

18 sierpnia 2008 Hurtimex SA opublikował Memorandum Informacyjne dotyczące oferty publicznej na akcje spółki w związku z debiutem na alternatywnym rynku NewConnect. Na podstawie Memorandum łódzka firma publicznie oferuje 4 miliony nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii C o cenie emisyjnej 0,70 zł każda. Walory te oferowane są z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Zapisy i wpłaty na akcje będą przyjmowane w Biurach Maklerskich Polonia Net i Banku DnB Nord Polska. Według harmonogramu zawartego w Memorandum publiczna subskrypcja na walory spółki rozpoczyna się w poniedziałek 25 sierpnia i kończy się w piątek 29 sierpnia do godziny 17. Następnie 4 września dokonany zostanie przydział oferowanych akcji.

W Memorandum Informacyjnym zostały przedstawione główne założenia strategii rozwoju spółki Hurtimex. Plan inwestycyjny został podzielony na krótkoterminowy, dotyczący działań mających przynieść wymierne efekty już w 2008 roku, oraz długoterminowy z horyzontem czasowym do 2012 roku.

Jeszcze w tym roku zostanie wdrożony system komputerowy do zarządzania procesami firmy. Oprogramowanie pozwoli na szybką i sprawną rozbudowę sieci dystrybucji i jej zarządzanie. Dodatkowo firma poszerzy ofertę asortymentową o towary, charakteryzujące się krótkim okresem obecności na półkach sklepowych. Aktualnie wprowadzono już uzupełniającą kolekcję odzieży w postaci bielizny niemowlęcej i dziecięcej, która okazała się zdecydowanym sukcesem.

– Jeżeli chodzi o inwestycje długofalowe, to zakładamy przejęcie krajowej firmy specjalizującej się w produkcji obuwia dziecięcego. Poszerzymy własną ofertę i stworzymy pełną i spójną propozycję handlową. Następnym etapem będzie wejście z własnymi sklepami franczyzowymi na rynki zagraniczne. – przedstawia Elżbieta Waliniak, wiceprezes Hurtimex SA.

Hurtimex SA do końca 2012 r. otworzy 70 sklepów franczyzowych na terenie całego kraju. Od 2010 spółka rozpocznie budowę zagranicznej sieci franczyzowej, zaczynając od Czech, Słowacji i Litwy, gdzie już obecnie ma dobre kontakty handlowe.

Inwestycje określone w strategii rozwoju, które nie będą finansowane ze środków zdobytych z publicznej emisji akcji, zostaną zrealizowane dzięki pozyskaniu uzupełniającego finansowania w postaci innych instrumentów finansowych, a także sukcesywnie z nadwyżek finansowych wypracowanych przez spółkę.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu