Grunt to forsa

Skarby Ziemi to nowa polisa strukturyzowana MultiBanku, oparta na instrumencie bazowym obejmującym grupy bogactw naturalnych: surowce spożywcze i energetyczne. Subskrypcja na nową polisę będzie dostępna za pośrednictwem Internetu i w placówkach MultiBanku w okresie od 18 sierpnia 2008 do 8 września 2008.

Polisa Skarby Ziemi to produkt przygotowany wspólnie przez MultiBank i Royal Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Instrumentem bazowym jest CYD MarketNeutral Plus Index Excess Return, odzwierciedlający aktywną strategię inwestycyjną obejmującą kilkanaście towarów z głównych grup surowców (zboża, żywiec, surowce spożywcze i energetyczne, metale przemysłowe). Wykorzystywana strategia umożliwia uzyskanie zysków zarówno w czasie spadków cen surowca, jak i wzrostów.

– Rosnąca konsumpcja na rynkach wschodnich, gł. Chiny i Indie, w połączeniu z niedostatkami w surowcach spożywczych i energetycznych, dają Klientom MultiBanku szansę na duży zarobek, w stosunkowo krótkim czasie. Zmieniające się nawyki żywieniowe rynków wschodnich intensyfikują zapotrzebowanie na zboża i mięso zwiększając popyt na te produkty. Niepewna sytuacja polityczna krajów wydobywających ropę naftową w połączeniu z dużą aktywnością kapitału spekulacyjnego sprawiają, iż ceny tego surowca podlegają bardzo silnym wahaniom w ostatnim czasie. Może to oznaczać, że przed nami okres większej zmienności na rynku surowców i towarów, dlatego też wykorzystanie instrumentu z aktywną strategią inwestycyjną może przynosić Polakom ponadprzeciętne zyski – wyjaśnia Daniel Wrzesiński, manager Centrum Oszczędzania MultiBanku – Te czynniki powodują, że jesteśmy w stanie zaoferować Klientom produkt gwarantujący 100% bezpieczeństwa wkładu i potencjalnie wysokie zyski. Dodatkową korzyścią oferowanego produktu jest polisa ubezpieczeniowa na życie i dożycie, która zwalnia Klientów z podatku od zysków kapitałowych. W tym roku wprowadziliśmy do oferty już siedem produktów strukturyzowanych, dostępnych w  Centrum Oszczędzania – platformie inwestycyjnej MultiBanku. Chcemy, aby rozwiązania finansowe, dostępne w przeszłości wyłącznie dla Klientów bankowości prywatnej, na stałe wpisały się naszej do oferty. Dlatego jesienią w MultiBanku z pewnością pojawią się kolejne instrumenty strukturyzowane. –  dodaje

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu