Wydłużenie pracy POK- ów DI BRE Banku od 1 września

Od 1 września 2008 roku sesje giełdowe na rynku akcji (notowania ciągłe) będą rozpoczynać się o godzinie 9.00, a na rynku instrumentów pochodnych o godz. 8.30. Do tej pory notowania na rynku akcji rozpoczynały się o 9.30, a na rynku terminowym o godz. 9.00. W związku ze zmianą harmonogramu sesji zmianie ulegają godziny pracy Punktów Obsługi Klienta DI BRE Banku. Od dnia 1 września 2008 r. Punkt Obsługi Klienta w Warszawie przy ul. Wspólnej 47/49 czynny będzie w godzinach 8:00-18:00, natomiast pozostałe POKi  od godziny 8:00 do godziny 17:00.

U podstaw zmian leżą dążenia Giełdy do wyrównywania swej pozycji konkurencyjnej w stosunku do pozostałych giełd europejskich. Chcąc zapewnić sobie rolę wiodącego rynku regionu oraz chcąc minimalizować ryzyko obniżenia płynności instrumentów finansowych notowanych na giełdzie, poprzez odpływ inwestycji na inne platformy obrotu, Giełda musi dostosować godziny obrotu do standardów obowiązujących na najbardziej rozwiniętych rynkach.

W chwili obecnej na większości giełd europejskich obrót na rynku kasowym rozpoczyna się wcześniej, niż na GPW (m.in. Euronext, London Stock Exchange, OMX, Deutsche Borse, Wiener Borse, Borsa Italiana, a także giełda szwajcarska i węgierska). Wcześniej, niż na parkiecie warszawskim, rozpoczyna się również obrót na wiodących rynkach terminowych.

Zmiany godzin obrotu na GPW przyniosą korzyści inwestorom, zarówno krajowym jak i zagranicznym. Zapewnią im nie tylko możliwość reagowania na zmieniającą się sytuację na rynkach europejskich, ale również podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących poszczególnych spółek notowanych w ramach tzw. „dual listing”.

Wprowadzane od września br. zmiany w harmonogramie sesji stanowią pierwszy etap działań zmierzających do wydłużenia sesji giełdowych. W kolejnym etapie, przewidzianym na rok 2009, planowane jest wydłużenie sesji w godzinach popołudniowych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu