Positive Advisory: pierwszy dzień notowań akcji serii A, B i C na NewConnect

  • by

19 sierpnia 2008 r. to pierwszy dzień notowań dla akcji spółki Positive Advisory serii A, B i C (uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 612/2008 z 13 sierpnia). Positive Advisory SA to firma konsultingowo-informatyczna, której główna działalność koncentruje się na zarządzaniu ryzykiem oraz doradztwie w zakresie implementacji zaawansowanych rozwiązań informatycznych.

Od 19 sierpnia br. akcje Positive Advisory SA – serii A, B i C – będą notowane na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „POSITIVE” i oznaczeniem „POS”.

Zarząd Spółki Positive Advisory SA poinformował, że w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C, zmianie uległ udział w głosach ogółem przeznacznych akcjonariuszy Spółki:

  • Pani Magdalena Kordek posiada 686 000 akcji, które przed rejestracją emisji akcji serii C stanowiły 9,80% w kapitale i 9,80% w głosach w spółce Positive Advisory SA. Po zarejestrowaniu emisji akcji serii C akcje posiadane stanowią 9,47% w kapitale zakładowym i dają 9,47% głosów na WZA.
  • Pani Monika Reszka posiada 686 000 akcji, które przed rejestracją emisji akcji serii C stanowiły 9,80% w kapitale i 9,80% w głosach w spółce Positive Advisory SA. Po zarejestrowaniu emisji akcji serii C akcje posiadane stanowią 9,47% w kapitale zakładowym i dają 9,47% głosów na WZA.
  • Pan Piotr Ligenza posiada 686 000 akcji, które przed rejestracją emisji akcji serii C stanowiły 9,80% w kapitale i 9,80% w głosach w spółce Positive Advisory SA. Po zarejestrowaniu emisji akcji serii C akcje posiadane stanowią 9,47% w kapitale zakładowym i dają 9,47% głosów na WZA.
  • Pan Daniel Stalmach posiada 686 000 akcji, które przed rejestracją emisji akcji serii C stanowiły 9,80% w kapitale i 9,80% w głosach w spółce Positive Advisory SA. Po zarejestrowaniu emisji akcji serii C akcje posiadane stanowią 9,47% w kapitale zakładowym i dają 9,47% głosów na WZA.
  • Pan Roman Buryta posiada 686 000 akcji, które przed rejestracją emisji akcji serii C stanowiły 9,80% w kapitale i 9,80% w głosach w spółce Positive Advisory SA. Po zarejestrowaniu emisji akcji serii C akcje posiadane stanowią 9,47% w kapitale zakładowym i dają 9,47% głosów na WZA.
  • GoAdvisers S.A. posiada 1 785 000 akcji, które przed rejestracją emisji akcji serii C stanowiły 25,50% w kapitale i 25,50% w głosach w spółce Positive Advisory SA. Po zarejestrowaniu emisji akcji serii C akcje posiadane stanowią 24,65% w kapitale zakładowym i dają 24,65% głosów na WZA.
  • Pan Cezary Gregorczuk posiada 892 500 akcji, które przed rejestracją emisji akcji serii C stanowiły 12,75% w kapitale i 12,75% w głosach w spółce Positive Advisory SA. Po zarejestrowaniu emisji akcji serii C akcje posiadane stanowią 12,32% w kapitale zakładowym i dają 12,32% głosów na WZA.
  • Pan Piotr Nadolski posiada 892 500 akcji, które przed rejestracją emisji akcji serii C stanowiły 12,75% w kapitale i 12,75% w głosach w spółce Positive Advisory SA. Po zarejestrowaniu emisji akcji serii C akcje posiadane stanowią 12,32% w kapitale zakładowym i dają 12,32% głosów na WZA.

Positive Advisory SA wspomaga największe instytucje finansowe oraz przedstawicieli sektora przedsiębiorstw w zakresie budowy i wdrażania rozwiązań do zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem kredytowym, finansowym oraz operacyjnym. Poza tym specjalizuje się w doradztwie informatycznym, produkcji i wdrażaniu rozwiązań ukierunkowanych na obsługę strategicznych procesów biznesowych.

Wyniki Positive Advisory SA w 2007 roku – 1 mln zł zysku netto, 1,2 mln zł zysku operacyjnego i 11 mln zł przychodów. Na kolejne lata spółka zakłada odpowiednio – w 2008 r. 1,5 mln zł zysku netto, 2 mln zł zysku operacyjnego i 15 mln zł przychodów, w 2009 r. 2,2 mln zł zysku netto, 3 mln zysku operacyjnego i 20 mln przychodów. W czerwcu 2008 r. spółka zadebiutowała na rynku NewConnect.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu