Integer.pl – Wzrost zysku w I półroczu 2008 o 435%

Integer.pl – czołowa polska grupa kolportażowa, niezależny operator pocztowy i finansowy – zwiększył w I półroczu 2008 roku skonsolidowany zysk netto o 435,9% w stosunku do analogicznego okresu 2007 roku (z 0,6 do 3,22 mln). Przychody w tym okresie wyniosły 38,42 mln zł, co oznacza wzrost o 59,52% w porównaniu z rokiem ubiegłym. W II kwartale 2008 Integer.pl osiągnął zysk netto w wysokości 2 mln zł i przychody na poziomie 22 mln zł, większe o 74,89% w stosunku do II kwartału 2007 roku.

„Dobre wyniki za I półrocze 2008 roku dowodzą słuszności strategii inwestycyjnej i rozwojowej przyjętej przez Grupę Integer. Szeroko prowadzone działania zmierzające do poszerzenia sieci obsługi Klienta oraz wdrażanie nowoczesnych technologii informatycznych w spółkach InPost, InPost Finanse i Integer.pl, przynoszą wymierne efekty w postaci nowych kontraktów oraz strategicznych umów handlowych i tym samym dobrych wyników finansowych. Sprzyja temu także koniunktura rynkowa, a także kłopoty organizacyjne naszego największego konkurenta – Poczty Polskiej. Jesteśmy przekonani, że tak znakomicie rozpoczęty rok 2008 sprawi, że wraz z jego końcem spełnimy oczekiwania nawet najbardziej wymagających akcjonariuszy i inwestorów” – powiedział Rafał Brzoska, prezes zarządu Integer.pl.

Spółki należące do Grupy Integer.pl intensyfikują działalność handlową – od początku 2008 roku InPost poszerzył zasięg prowadzonej działalności o 20 nowych miast do 160 aktualnie obsługiwanych. Z kolei InPost Finanse rozbudował sieć obsługi klienta o kolejnych 30 punktów finansowych, dzięki czemu świadczy swoje usługi już za pośrednictwem 40 POKów. Ponadto, Integer.pl rozpoczyna działalność w zakresie kolportażu druków bezadresowych na rynku ukraińskim.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu