Empik Media & Fashion usprawnia raportowanie dzięki Oracle Business Intelligence

Warszawa, 18 sierpnia 2008 — Oracle Polska informuje, że w Grupie Empik Media & Fashion zakończyło się testowe wdrożenie platformy analitycznej opartej na systemie Oracle Business Intelligence. Pierwsza faza projektu trwała pięć tygodni i była prowadzona przez zespół złożony z konsultantów firmy Exorigo, partnera Oracle Polska oraz własnych specjalistów merytorycznych Grupy EM&F. 

Grupa Empik Media & Fashion, to największy w Polsce operator marek konsumenckich. Historia firmy sięga roku 1989, w swoim obecnym kształcie grupa kapitałowa powstała w roku 2004. W tym też okresie firma odnotowała ogromne przyspieszenie wzrostu, związanego ze znacznym rozszerzeniem portfela spółek, jak również ekspansją biznesu poza granice Polski. Aby móc sprostać temu rozwojowi, Zarząd podjął decyzję o zmianach w organizacji firmy, z czym wiązało się utworzenie nowej struktury zarządczej, bardziej sprawnego modelu logistyki oraz powstanie szczegółowego planu rozwoju systemów informatycznych wspierających rozwój Grupy. Jednym ze składników nowej platformy IT stał się system do raportowania oparty na rozwiązaniu Oracle Business Intelligence.

„System raportowy jaki tworzymy, ma wspierać potrzeby Zarządu oraz menedżerów operacyjnych” – mówi Dariusz Stolarczyk, Dyrektor działu operacyjnego i logistycznego Grupy EM&F. „Dzięki nowemu systemowi uzyskamy szczegółowy ogląd tego co się dzieje w każdym sklepie sieci na poziomie produktów, transakcji, lokalizacji, a także w skali czasowej. System pozwala podejmować lepsze decyzje i organizuje ogromne ilości informacji sprzedażowych w postaci czytelnych raportów, łatwych do interpretacji przez kadrę menedżerską naszej firmy”.

W chwili obecnej system Oracle BI generuje kilka najbardziej podstawowych raportów sprzedażowych – należą do nich m. in. analizy wartościowe i ilościowe. Raporty pozwalają na analizowanie danych na różnych poziomach agregacji, stosownie do potrzeb danej komórki biznesowej. W następnej kolejności powstanie zestaw ok. 30 raportów, zaspokajających pozostałe potrzeby analityczne zarówno Zarządu, jak i pracowników poszczególnych jednostek biznesowych. Najważniejsze w tej grupie będą raporty analizujące efektywność współpracy z dostawcami, analizy pomagające w ocenie rezultatów akcji promocyjnych i programów lojalnościowych oraz raporty efektywności pracy personelu sklepowego firmy.

Produkty Oracle nie są nowością w Grupie EM&F – niedawno w spółce SMYK zakończyło się wdrożenie platformy planistycznej zwanej ORPAS (Oracle Retail Predictive Application Server) z zaawansowanym silnikiem bazy danych, specjalnie przystosowanym do analitycznej pracy z danymi, jakiej wymaga planowanie. Na platformie tej zrealizowano 5 aplikacji planistycznych, do których należą: aplikacja do planowania strategicznego, aplikacja do planowania finansowego, planowanie sklepów oraz dwie aplikacje do planowania asortymentu. W systemie obsługi zaplecza działa aplikacja Oracle Financials, technologia Oracle jest także używana w systemie transakcyjnym obsługującym bieżącą działalność oddziałów EM&F.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu