FAM GK planuje fuzję dwóch spółek zależnych

W wyniku umów zawartych pomiędzy spółkami z Grupy Kapitałowej FAM, 100% udziałów w spółce Metalplast-Systemy Budowlane – należących dotychczas do FAM Cynkowanie Ogniowe – znalazło się w Mostostalu Wrocław. Przeprowadzone zmiany mają na celu przygotowanie struktury organizacyjnej i prawnej Mostostalu Wrocław i Metalplastu-Systemy Budowlane do fuzji obu podmiotów. Tym samym FAM GK realizuje zakładany w strategii rozwój segmentu konstrukcji stalowych.

„Mostostal Wrocław i Metalplast-Systemy Budowlane funkcjonują na szeroko rozumianym rynku konstrukcji. Zarówno zbiorniki ciśnieniowe i urządzenia chłodnicze w Mostostalu, jak i obiekty modułowe Metalplastu to w przeważającej części specjalistyczne konstrukcje stalowe. Działalność produkcyjna obu spółek opiera się na podobnych kompetencjach w zakresie stosowanych technologii, źródeł zaopatrzenia oraz możliwości rozwojowych” – mówi Piotr Janczewski, prezes zarządu FAM Grupa Kapitałowa SA.

W dniu 13 sierpnia 2008 między spółkami z Grupy FAM zawarto następujące umowy, w wyniku, których Mostostal Wrocław SA stał się wyłącznym właścicielem Metalplastu-Systemy Budowlane Sp. z o.o.:

  • FAM Cynkowanie Ogniowe SA sprzedała 66,9% udziałów w Metalplast-Systemy Budowlane spółce matce – FAM GK. Cena nabycia udziałów zostanie potrącona z wierzytelności przysługującej FAM GK od FAM CO z tytułu wypłaty dywidendy z zysku za rok 2007 i lata poprzednie. Pozostałe 33,1% udziałów w tej spółce sprzedano bezpośrednio Mostostalowi Wrocław;
  • FAM Grupa Kapitałowa odsprzedała – zakupiony od FAM CO – pakiet udziałów w Metalplast-Systemy Budowlane spółce Mostostal Wrocław.

„Zakończenie operacji połączenia spółek planujemy na przełomie 2008 i 2009 roku. Fuzja pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie istniejącego potencjału produkcyjnego i zmniejszenie kosztów funkcjonowania segmentu. Synergie w obszarze wspólnego wykonywania samych tylko funkcji pomocniczych i ogólnego zarządu szacowane są na kwotę nawet do 1 mln zł rocznie” – dodaje Piotr Janczewski.

Po połączeniu spółka będzie dysponowała potencjałem umożliwiającym realizację projektów rozwojowych w oparciu o zdolności wytwórcze dwóch zakładów produkcyjnych (we Wrocławiu i w Obornikach), kompetencje techniczne obu spółek, a także wysoce rozpoznawalne na rynku konstrukcji stalowych marki produktowe (Mostostal Wrocław i Metalplast System). W dalszej kolejności – poza rozwojem organicznym – planowane jest zwiększanie potencjału segmentu konstrukcji stalowych przez akwizycje. Rozwój tego obszaru działalności pozwoli ponadto na wykorzystanie efektów synergii z segmentem usług cynkowniczych, gdyż producenci konstrukcji stalowych są odbiorcami usług cynkowniczych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu