Rosnąca sprzedaż Lubawy SA – raport za II kwartał 2008 roku

4 sierpnia 2008 roku spółka giełdowa Lubawa SA – producent m.in. konfekcji technicznej dla służb mundurowych, ogłosiła raport finansowy za II kwartał 2008 roku. Przychody firmy wyniosły ponad 18,5 mln zł, a zysk operacyjny kształtuje się na poziomie ponad 4 mln złotych. Na finansowe wyniki drugiego kwartału wpłynęła przed wszystkim rosnąca sprzedaż spółki. 

Lubawa SA odnotowała w II kwartale 2008 roku zysk operacyjny w wysokości 4,314 mln zł,. a zysk ze sprzedaży osiągnął 4,310 mln złotych. Na sprzedaż znaczący wpływ miało poszerzenie asortymentu produktowego o kompletnie wyposażone bazy noclegowe oparte o stelaż pneumatyczny. W ujęciu księgowym firma odnotowała jednak zysk ujemny w wysokości 291 tys. złotych. Na księgową wycenę II kwartału miała wpływ wyprzedaż akcji Prymusa. Na tej transakcji została zaksięgowana strata w wysokości 2,37 mln złotych mimo, że Lubawa SA zyskała na inwestycji około 4 mln złotych. Giełdowa dekoniunktura, powodująca obniżkę kursu posiadanych przez Lubawę SA akcji m.in.: Biotonu, Lentexu oraz Echa, była przyczyną kolejnych 1,6 mln złotych księgowej straty.

Zgodnie z przyjętą strategią, Lubawa SA koncentruje się obecnie na podstawowej działalności, czyli produkcji sprzętu i konfekcji dla służb mundurowych. W okresie poprawy koniunktury Spółka planuje stopniową wyprzedaż posiadanych walorów. Strategia ta ma zapewnić akcjonariuszom większą stabilność, na którą w coraz mniejszym zakresie będzie oddziaływać sytuacja na giełdzie lub kondycja firm, w posiadaniu akcji których jest Lubawa SA.

– Rosnące wyniki sprzedażowe Lubawy SA potwierdzają trafność przyjętej strategii rozwoju firmy. W najbliższym czasie Lubawa SA będzie kontynuować obrany kierunek, w którym głównej mierze chce się skupić na działalności produkcyjnej oraz wyzbyciu się aktywów finansowych. Wprowadzony jest szereg działań, mających na celu rozwój produktów oraz poszukiwanie nowych rynków zbytu. Jednym z największych przedsięwzięć zaplanowanych na ten rok jest utworzenie spółki joint – venture z chińskim partnerem. Nowa spółka będzie odpowiedzialna za produkcję nowoczesnych namiotów pneumatycznych. Zbliżamy się już do finiszu rozmów – mówi Zbigniew Klepacki, Prezes Zarządu Lubawa SA.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu