Polman współpracuje z Cukrownią Cerekiew

Polman, notowany na rynku NewConnect, zrealizował  pakiet specjalistycznych prac z zakresu hydrodynamiki związanych z oczyszczaniem infrastruktury produkcyjnej należącej do Cukrowni Cerekiew.

Polman S.A. zrealizował specjalistyczne usługi hydrodynamiczne związane z oczyszczaniem zbiorników i rurociągów należących do Cukrowni Cerekiew. Prace obejmowały między innymi  usunięcie kilkunastocentymetrowego osadu ze zbiorników o wysokości 12 metrów i średnicy 3,8 metra. Specjaliści Polman doprowadzili także do odpowiedniego stanu 68 metrów rurociągów wykorzystywanych w trakcie produkcji cukru.

Cukrownia „Cerekiew” S.A, producent wyrobów cukrowniczych należy do grupy kapitałowej „Südzucker Polska”. Firma powstała w 1870 roku i zajmuje się produkcją cukru i syropu z buraków. Zapoczątkowana w 1997 roku modernizacja i rozbudowa cukrowni istotnie przyczyniła się do wzrostu konkurencyjności, także na rynku europejskim. W tym czasie większość najważniejszych urządzeń została unowocześniona. Obecnie Cukrownia Cerekiew jest spółka akcyjną wchodzącą w skład Śląskiej Spółki Cukrowej z siedzibą we Wrocławiu.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu