Przejdź do treści

Śnieżka rośnie w drugim kwartale

FFiL Śnieżka SA opublikowała skonsolidowany raport za drugi kwartał 2008 roku. Zysk netto Grupy Śnieżka SA po sześciu miesiącach br. ukształtował się na poziomie 19,8 mln zł, co w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, kiedy wyniósł on 16,9 mln zł, oznacza wzrost o 17,2%. 

Przychody Grupy w układzie narastającym osiągnęły poziom 264,6 mln zł (240,2 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego). Zysk operacyjny wyniósł 27,3 mln zł, co dało marżę zysku operacyjnego na poziomie 10,3%.

Spółka dominująca odnotowała wzrost sprzedaży o 8,1%, uzyskując w pierwszym półroczu przychody 205,8 mln zł. Zysk operacyjny spółki dominującej wzrósł o 13,5% i wyniósł 21,9 mln zł (w analogicznym okresie 2007 roku było to 19,3 mln zł). Zysk netto spółki dominującej wyniósł 20,1 mln zł.

Jednocześnie zarząd Spółki poinformował o podjęciu decyzji o rozpoczęciu skupu akcji własnych w celu umorzenia. Na realizację skupu Spółka przeznaczy do 55 mln zł  w ciągu dwóch lat, na które zaplanowany został wykup akcji. Środki przeznaczone na realizację skupu będą pochodzić ze środków własnych Spółki.

Spółka – realizując strategię rozwoju – kładzie szczególny nacisk na obecność w takich krajach, jak Ukraina, Białoruś i Rumunia. Na tych rynkach Śnieżka umacnia swoją pozycję: na Ukrainie Śnieżka ma 29%-owy udział w rynku farb wodorozcieńczalnych. W I półroczu 2008 roku  produkcja Śnieżki w tym kraju wzrosła o 32%, zaś eksport był o 28% większy. Szacunkowy udział spółki w rynku białoruskim to 15%.

Spółka wzmocniła także obecność na rynku rumuńskim. Trwają prace zmierzające do uruchomienia własnej produkcji na rumuńskim rynku.

Drugi kwartał przyniósł Spółce kolejne wyróżnienia. Firma Śnieżka została uznana za jedno z największych i najbardziej wartościowych przedsiębiorstw i zajęła wysokie 29 miejsce, wśród firm z sektora Przemysł i budownictwo, w rankingu gazety Giełdy Parkiet „Perły Polskiej Giełdy”. Firma znalazła się również w zestawieniu Najbardziej Dynamicznych Małych i Średnich Przedsiębiorstw opublikowanym przez Gazetę Finansową. W czerwcu – już po raz trzeci – Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. uhonorowana została prestiżowym tytułem Marki Wysokiej Reputacji.