RADPOL instaluje drugi akcelerator

RADPOL – lider na rynku wyrobów termokurczliwych – zakończył proces budowy bunkra pod drugi akcelerator elektronowy. Spółka rozpoczęła już kolejny etap prac mających na celu instalację akceleratora. Jego uruchomienie nastąpi pod koniec III kwartału 2008 roku. Całkowity koszt przeprowadzonej inwestycji – częściowo sfinansowanej ze środków pozyskanych z emisji akcji oraz kredytu technologicznego w Banku Gospodarstwa Krajowego – wyniósł około 17 mln zł.

Zakup drugiego akceleratora o energii 4,5 MeV to efekt konsekwentnej realizacji celów emisyjnych zadeklarowanych przez spółkę. Dzięki niemu RADPOL wzbogaci swoją ofertę produktową i zwiększy krąg potencjalnych klientów. Firma zamierza wykorzystywać nowy akcelerator głównie do produkcji wyrobów termokurczliwych, znajdujących zastosowanie również w takich gałęziach przemysłu jak: gazownictwo, kopalnie węgla brunatnego i miedziowego, motoryzacji i elektronice czy też w branży wodno-kanalizacyjnej.

„RADPOL sukcesywnie realizuje założone cele emisji, a nabycie drugiego akceleratora jest jednym z nich. Prężnie się rozwijamy i jesteśmy niekwestionowanym liderem w branży produkcji wyrobów termokurczliwych, a nasza oferta cieszy się dużym zainteresowaniem na rynku energetycznym. Dlatego też – mając świadomość naszej pozycji w branży – szukamy innowacyjnych rozwiązań i staramy się inwestować w nowoczesne technologie. Tego typu działania niewątpliwie decydują o dynamicznym rozwoju spółki czyniąc ją bardziej atrakcyjną i jednocześnie wzmacniając jej konkurencyjność” – powiedział Andrzej Sielski, prezes zarządu RADPOL SA.

W czerwcu RADPOL z powodzeniem zrealizował projekt modernizacji zakładu produkcyjnego i rozbudowy linii technologicznych, a inwestycje o wartości 10 mln zł zostały przeprowadzone w ramach programu SPOWKP 2.2.1 refundowanego przez Unię Europejską. Unowocześnienie zakładu o powierzchni ponad 4000 m² ma na celu zwiększenie produkcji, a w konsekwencji wzrost udziałów w najważniejszych sektorach: elektro-energetycznym i ciepłowniczym. Wysoką wydajność produkcji zapewnią spółce RADPOL dwie kompletne linie wytłaczarkowe – z głowicami do produkcji rur cienkościennych i pogrubionych – wykorzystywanych w branży energetycznej. Zastosowane przez RADPOL rozwiązania technologiczne zapewniają całkowitą automatyzację procesu wytłaczania.

W ramach przyjętej strategii spółka podpisała w lipcu 2008 roku ostateczną umowę kupna 80,34% akcji firmy Elektroporcelana Ciechów SA za cenę 5,2 mln zł. Transakcja została sfinansowana ze środków pochodzących z publicznej emisji akcji. Dzięki akwizycji oferta RADPOL zostanie uzupełniona i rozszerzona o wyroby kierowane do sektora energetyki zawodowej. Wiedza i doświadczenie obu firm znacząco zwiększy skuteczność dotarcia z produktami RADPOL do nowych grup odbiorców, w tym także na rynkach wschodnich.

RADPOL w I kwartale 2008 roku osiągnął historycznie najlepsze przychody ze sprzedaży na poziomie 9 mln zł, natomiast zysk netto wyniósł 1,8 mln zł. Firma charakteryzuje się wysokimi wskaźnikami rentowności: rentowność operacyjna w I kwartale 2008 roku osiągnęła poziom 21%, a rentowność netto 19,5%.

W 2007 roku RADPOL osiągną przychody na poziomie 35,82 mln zł, natomiast zysk netto wyniósł 6,8 mln zł.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu