Oracle uzyskuje tytuł „Global Power Seller” w zakresie sprzedaży rozwiązań dla sektora bankowego w 2007 r.

Redwood Shores, Kalifornia, 11 sierpnia 2008 r. — Firmy Oracle oraz i-flex solutions poinformowały, że Oracle został uznany za globalnego lidera sprzedaży (Global Power Seller) w niezależnym raporcie firmy Forrester Research „Global Banking Platform Deals 2007”.

Firma Forrester Research określa globalnych liderów sprzedaży jako „firmy, które w 2007 roku zyskały ponad 35 nowych klientów sektora bankowego w co najmniej sześciu regionach świata”. Spośród 15 firm wziętych pod uwagę w raporcie, tytuł globalnego lidera sprzedaży przyznano jedynie dwóm z nich, w tym firmie Oracle. Według raportu firma Oracle sfinalizowała 71 transakcji z nowymi klientami, czyli więcej niż jakikolwiek inny dostawca. Transakcje zostały zawarte w ramach operacji działu Oracle Financial Services Global Business Unit i dotyczyły aplikacji Oracle Siebel, Oracle FLEXCUBE oraz Oracle Financial Services Applications. Raport firmy Forrester Research wymienia firmę Oracle jako najlepszego dostawcę dla sektora usług finansowych zgodnie z kryteriami oceny obejmującymi kontrakty do nowych klientów w 2007 r., wyniki sprzedaży na świecie, zasięg globalny i funkcjonalność platform bankowych.

„Firma Oracle zyskała nowych klientów sektora bankowego w prawie 40 krajach, przy czym największą liczbę transakcji odnotowano w Stanach Zjednoczonych i Indiach” — stwierdza w raporcie Jost Hoppermann, wicedyrektor i główny analityk firmy Forrester Research. „Nowo zawarte transakcje obejmowały takie dziedziny, jak bankowość detaliczna, korporacyjna i internetowa, a także zarządzanie ryzykiem i funkcje związane ze spełnianiem postanowień umowy Basel II oraz zarządzanie usługami z zakresu leasingu”.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu