Czterech prawników kancelarii Baker & McKenzie dołączyło do grona radców prawnych

Warszawa, 6 sierpnia 2008 – Aż czterech prawników warszawskiego biura kancelarii Baker & McKenzie uzyskało tytuły zawodowe. Do grona radców prawnych dołączyły osoby długoletnio związane z kancelarią. Radcą prawnym została Aleksandra Lityńska z praktyki nieruchomości, Magdalena Zabłocka specjalizująca się w prawie publicznym, Marcin Fijałkowski z praktyki własności intelektualnej, a także Marcin Kolasiński prowadzący praktykę prawa konkurencji i antymonopolową.

Aleksandra Lityńska – Praktyka zawodowa Aleksandry Lityńskiej jest związana głównie z zagadnieniami dotyczącymi nieruchomości, inwestycji budowlanych oraz projektów infrastrukturalnych. W szczególności doradza klientom w zakresie prawnych aspektów budowy, finansowania, nabycia i sprzedaży powierzchni biurowych i mieszkaniowych, a także przy projektach typu „green field”. Jest autorem publikacji związanych z obrotem nieruchomościami oraz prawem budowlanym.

Magdalena Zabłocka – Specjalizuje się w prawie publicznym, w szczególności w prawie samorządowym, transakcjach partnerstwa publiczno – prywatnego. Doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo w zakresie funduszy strukturalnych, finansów publicznych, w tym udzielania przez samorząd poręczeń i gwarancji, a także powierzania zadań publicznych spółkom komunalnym. Magdalena Zabłocka posiada także dużą praktyczną znajomość sektora samorządowego – przez dwie kadencje była radną jednej z dzielnic m.st. Warszawy.

Marcin Fijałkowski – Od 2003 roku specjalizuje się w sprawach związanych ze znakami towarowymi, wzorami przemysłowymi i nieuczciwą konkurencją oraz reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi, Urzędem Patentowym RP, Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego i Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych. Przed dołączeniem do kancelarii Baker & McKenzie, Marcin pracował dla kancelarii rzecznikowskiej. Doświadczenie zawodowe Marcina Fijałkowskiego obejmuje zarządzanie dużymi portfelami znaków towarowych międzynarodowych firm z sektora farmaceutycznego, tytoniowego i FMCG, w tym firmy Unilever.

Marcin Kolasiński – Specjalizuje się w prawie konkurencji, zarówno polskim, jak i europejskim. Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu krajowych postępowań dotyczących koncentracji przedsiębiorców, praktyk ograniczających konkurencję oraz liberalizacji monopoli naturalnych. Uczestniczy także w postępowaniach odwoławczych od decyzji Komisji Europejskiej przed sądami wspólnotowymi, a także w międzynarodowych postępowaniach odszkodowawczych będących następstwem naruszenia prawa antymonopolowego.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu