Dachser otrzymał świadectwo AEO

Międzynarodowy operator usług logistycznych – Dachser – otrzymał świadectwo AEO (Authorized Economic Operator) – certyfikat upoważnionego przedsiębiorcy. 

Upoważniony przedsiębiorca AEO, którym od lipca stał się Dachser GmbH & Co. KG  (z siedzibą w Kempten/Niemcy) to wiarygodny przedsiębiorca, który po spełnieniu określonych wymogów otrzymał świadectwo uprawniające do korzystania z ułatwień odnoszących się do kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony i/lub z uproszczeń przewidzianych w ramach przepisów celnych. Aby otrzymać świadectwo AEO, Dachser musiał spełnić następujące warunki. Po pierwsze jako firma międzynarodowa musiał zapewnić odpowiednie przestrzeganie wymogów celnych, odpowiednie systemy zarządzania ewidencjami handlowymi i ewidencjami transportowymi. Dodatkowo Dachser musiał spełniać odpowiednie normy bezpieczeństwa i ochrony.

„Fakt, że Dachser otrzymał świadectwo AEO, nie tylko potwierdza nasze najwyższej jakości standardy, ale także uwiarygodnia naszą rzetelność i jakość świadczonych usług” – powiedział Prezes firmy Grzegorz Lichocik.

W zakresie kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony, Dachser jako upoważniony przedsiębiorca może korzystać z następujących ułatwień: podlega mniejszej niż inni przedsiębiorcy liczbie kontroli fizycznej i kontroli dokumentów, w przypadku wytypowania go do kontroli przeprowadzana jest ona w sposób priorytetowy, uprawnia do wcześniejszego powiadomienia o wytypowaniu przesyłki do kontroli oraz do składania przywozowej deklaracji skróconej z ograniczonym zakresem danych bezpieczeństwa, a także do wnioskowania  o przeprowadzenie kontroli w innym miejscu niż urząd celny.

Status AEO przyznany w krajach Unii Europejskiej i wydany w jednym państwie członkowskim jest uznawany w całej Wspólnocie.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu