M.W. Trade: umowa z Lehman Brothers

Zarząd M.W. Trade – jednej z wiodących firm wspierających finansowanie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na polskim rynku – podpisał w dniu 28 lipca 2008 roku umowę koinwestycyjną i o świadczenie usług serwisowych ze spółką Bison II sp. z o.o., należącą do grupy Lehman Brothers. Wspólne działania obejmować będą nabywanie wierzytelności Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (SP ZOZ) i udzielanie im pożyczek.

M.W. Trade, w ramach zawartej umowy, będzie nabywała na rzecz spółki Bison II wierzytelności SP ZOZ oraz udzielała w jej imieniu pożyczek placówkom służby zdrowia. Przy każdym zawartym porozumieniu, M.W. Trade występuje w roli współfinansującego, odpowiada również za zawieranie umów nabycia wierzytelności i porozumień ze szpitalami oraz ocenę finansową i prawną projektów. Zadaniem M.W. Trade będzie także monitorowanie spłat oraz prowadzenie działań naprawczych.

Strony planują inwestować co najmniej 100 milionów rocznie w projekty finansowania placówek polskiej służby zdrowia. Za wykonane usługi, M.W. Trade – poza udziałem w zyskach – będzie otrzymywała prowizje uzależnione od wartości zawartych z placówkami umów oraz ich rentowności.

„Podpisanie umowy o współpracy ze spółką należącą do Grupy Lehman Brothers to dla nas wielki sukces. Pozyskaliśmy partnera finansowego, z którym będziemy mogli uczestniczyć w dużych projektach finansowania SP ZOZ,.  Ponadto, umowa wpłynie na wzrost naszych przychodów oraz wyższą rentowność kapitału w kolejnych latach. Dzięki niej nasza firma będzie się dalej dynamicznie rozwijać” – powiedział Rafał Wasilewski, prezes zarządu M.W. Trade.

Lehman Brothers jest jednym z największych na świecie międzynarodowych banków inwestycyjnych. Został założony w 1850 roku w Stanach Zjednoczonych.

W maju 2008 roku M.W. Trade podjęła decyzję o wejściu na rynek podstawowy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka planuje debiut najpóźniej do końca 2008 roku. M.W. Trade jest notowana na NewConnect od września 2007 roku, a z niepublicznej emisji akcji pozyskała 16,3 mln zł.

W I półroczu 2008 roku M.W. Trade osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie ponad 3,8 mln zł, a zysk netto wyniósł 1,04 mln zł.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu