iFusion – nowa specjalistyczna spółka w grupie kapitałowej One-2-One

W strukturze grupy kapitałowej One-2-One powstała nowa spółka iFusion o kompetencjach agencji interaktywnej i butiku kreatywnego. Jej celem jest zapewnienie wielokanałowego dotarcia do ostatecznego użytkownika/klienta. iFusion specjalizuje się w realizacji projektów interaktywnych, w szczególności witryn i aplikacji flash. Oferuje także kreatywne projekty internetowe w połączeniu z mobilnymi, aplikacje multimedialne a także gry.

iFusion we współpracy z agencją reklamową smARTcat realizuje pierwszy projekt będący konkursem interaktywnym dla marki Bosch. Konkurs oparty jest na mechanizmie programu lojalnościowego iFusion  zapewnia kompleksową obsługę  graficzną i technologiczną w obszarze Web developmentu. W projekt zaangażowany jest także mobijoy!, agencja należąca do tej samej grupy kapitałowej, zapewniając obsługę mobilną projektu.

Powstanie nowej struktury to konieczność jeszcze większej specjalizacji w ramach grupy, wyjścia naprzeciw technologicznym – interaktywnym oczekiwaniom klientów. Jednocześnie współpraca z innymi spółkami w grupie One-2-One pozwala na zaprojektowanie dla naszych klientów pełnej konwergentnej komunikacji dla końcowych odbiorców – powiedział Ireneusz Bloch, prezes zarządu iF.

Drugim filarem iFusion, oprócz działalności agencyjnej jest realizacja projektu „Internetowe szkolenia dla osób z niepełnosprawnością słuchową”, który finansowany będzie z budżetu Unii Europejskiej w ramach działania PO KL 7.2.1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany jest we współpracy z Towarzystwem Osób niesłyszących TON w Poznaniu.

Realizacja projektu w pierwszym etapie polega na budowie platformy e-learningowej ułatwiającej osobom niesłyszącym uczenie się oraz komunikację z osobami słyszącymi. To system wielokanałowego komunikowania się ludzi za pośrednictwem internetu. Korzystając z tego środowiska osoby niesłyszące będą mogły: zdobywać wiedzę, przekazywać swoje uwagi i spostrzeżenia, pobierać dokumentację szkoleniową, a w przyszłości komunikować się w urzędach administracji publicznej. Drugim etapem jest przeprowadzenie serii szkoleń dla osób niesłyszących z rejonu Wielkopolski. Projekt jest nowatorskim rozwiązaniem technologicznym i spotkał się z dużym zainteresowaniem w środowisku osób niesłyszących. Jego ogromną zaletą jest możliwość niwelowania utrudnień powstających w kontaktowaniu się osób niesłyszących ze słyszącymi.

Siedziba IF mieści się w Poznaniu, spółka tworzy także obecnie biuro w Warszawie.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu