GENESIS PR: I nagroda w konkursie na „Modelowy serwis IR”

Agencja GENESIS PR otrzymała I nagrodę w konkursie na modelowy serwis relacji inwestorskich, zorganizowany po raz pierwszy przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Firma została laureatem ex aequo z MARTIS Consulting i NBS Public Relations. W konkursie uczestniczyło 9 agencji public relations.

Projekt „Modelowy serwis IR” jest elementem działań GPW związanych z Programem Wspierania Płynności. Inicjatywa ma się przyczynić przede wszystkim do podniesienia jakości serwisów internetowych spółek giełdowych. Zadaniem uczestników konkursu było opracowanie wzorcowej zawartości oraz kluczowych funkcjonalności zakładki inwestorskiej na stronie internetowej spółki giełdowej. Rozstrzygnięcia konkursu dokonało jury pod przewodnictwem Prezesa Zarządu Giełdy, Ludwika Sobolewskiego.

„Nagroda przyznana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie jest dla nas ogromnym wyróżnieniem oraz dowodem skuteczności działań i strategii, które realizujemy na rzecz naszych klientów. Jedną z naszych specjalizacji jest obsługa medialna spółek podczas procesów IPO i SPO, z uwzględnieniem wsparcia w zakresie tworzenia stron www, tak istotnych szczególnie w przypadku spółek giełdowych” – powiedziała Eliza Misiecka, dyrektor zarządzająca Genesis PR.

Genesis PR posiada bogate doświadczenie w zakresie usług PR/IR i obsłudze spółek giełdowych. Agencja zgłosiła do konkursu prezentację zawierającą strategiczne założenia dotyczące modelowej zawartości merytorycznej oraz innowacyjnych rozwiązań wspomagających komunikację z inwestorami za pośrednictwem stron www, ze szczególnym uwzględnieniem zakładki inwestorskiej. Poza teoretycznymi założeniami, prezentacja firmy oparta była na przykładach i wizualizacjach stron internetowych opracowywanych przez agencję Genesis PR dla spółek giełdowych, z którymi współpracuje. Osobami odpowiedzialnymi za opracowanie prezentacji konkursowej była Eliza Misiecka zajmująca stanowisko dyrektor zarządzającej GENESIS PR oraz Urszula Głowicka pełniąca funkcję account managera.

„Otwarta polityka informacyjna – którą każda spółka powinna zapewniać swoim akcjonariuszom i inwestorom – realizowana jest przede wszystkim z wykorzystaniem nowoczesnych form komunikacji, jaką bez wątpienia jest strona www. W przypadku zakładki inwestorskiej, znajdującej się na stronie internetowej spółki notowanej na GPW, istotne są sprawdzone rozwiązania gwarantujące zdobycie kluczowych informacji, ale także funkcjonalności ułatwiające nawigację i obustronną komunikację” – dodała Urszula Głowicka, account manager w Genesis PR.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu