Generali OFE numerem 1 pod względem stopy zwrotu

Utrzymujące się od początku roku spadki indeksów giełdowych negatywnie wpływają na wyniki Otwartych Funduszy Emerytalnych. Taka sytuacja na rynku akcyjnym praktycznie uniemożliwia wypracowanie przez fundusze zysków, a jedynie pozwala zarządzającym ograniczyć skutki bessy. W okresie kilkumiesięcznej dekoniunktury giełdowej bardzo dobrze radzi sobie Otwarty Fundusz Emerytalny Generali. W zestawieniu obejmującym stopy zwrotu za ostatnie 7 miesięcy fundusz emerytalny Generali zajął drugą pozycję na rynku a w lipcu br. zanotował najlepszy wynik wśród wszystkich OFE wypracowując stopę zwrotu w wysokości 1,91%.

Zarządzający Funduszem przywiązują dużą wagę do ponoszonego ryzyka inwestycyjnego, co przyniosło wymierne efekty także w skali ostatnich 12 miesięcy (od sierpnia 2007 do sierpnia 2008), kiedy to Fundusz utrzymał pozycję lidera na tle innych OFE. Stopa zwrotu funduszu w tym okresie wyniosła (-9,22%).

Fundusz nadal utrzymuje się w czołówce, jeśli chodzi o stabilne wyniki oraz ryzyko inwestycyjne w długiej perspektywie czasu. Od marca 2000 r. Generali OFE jako jeden z dwóch funduszy, uzyskiwał wyższe niż średnia stopy zwrotu, dzięki czemu mógł brać udział we wszystkich 16 losowaniach członków, które były organizowane przez ZUS.

– „Generali OFE bardzo dużą wagę przywiązuje do ponoszonego ryzyka inwestycyjnego. Przyniosło to wymierne efekty w okresie ostatnich 12 miesięcy, kiedy mieliśmy do czynienia z gwałtownymi spadkami na rynku akcji. W okresie od sierpnia 2007 do lipca 2008 r. Generali OFE był najlepszym funduszem na rynku pod względem stopy zwrotu. Uzyskanie tak dobrych wyników w tym okresie było możliwe dzięki konsekwentnemu utrzymywaniu niższego zaangażowania w akcje na tle konkurencji oraz starannemu doborowi spółek do portfela inwestycyjnego. Pozytywny wpływ na wynik w ostatnim miesiącu miała również nasza aktywna polityka inwestycyjna na części dłużnej portfela, która pozwoliła nam wykorzystać odbicie na rynku obligacji. – mówi Rafał Markiewicz, Członek Zarządu Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., Zarządzający Generali OFE.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu