Grupa AXA Assistance podsumowała działalność za 2007 rok

Międzynarodowa Grupa AXA Assistance podsumowała swoją działalność za 2007 rok. W tym okresie ponad 30 spółek należących do Grupy udzieliło pomocy 9 milionów razy i osiągnęło łączny przychód w wysokości 809 milionów Euro.

Grupa AXA Assistance jest jednym ze światowych liderów na rynku assistance. Mimo konkurencji w branży i wyraźnej presji rynku na poziom składki, w ubiegłym roku udało się jej zwiększyć przychody o 15%. Wynik netto AXA Assistance wzrósł w 2007 roku o 19%, co jest efektem wysiłków podjętych w kierunku doskonalenia procesów operacyjnych, które pozwoliły zwiększyć efektywność działania Grupy. W tym zakresie kluczowe było wprowadzanie coraz lepszych rozwiązań z zakresu IT.

Grupa AXA Assistance ma swoje oddziały w ponad 30 krajach na całym świecie i działa na obszarze ponad 200 państw. Struktura Grupy obejmuje regiony takie jak: Francja, Wyspy Brytyjskie wraz Ameryką Północną, Europa Północna, Europa Południowa, Półwysep Iberyjski wraz z Ameryką Południową oraz obszar Azji i Pacyfiku. W Polsce jest ona obecna pod marką Inter Partner Assistance Polska SA.

Kolebką działalności Grupy AXA Assistance jest Francja. Przychody spółki w kraju nad Sekwaną wyniosły w 2007 roku 195 milionów Euro, co stanowi 24% przychodów Grupy. Odsetek ten od lat sukcesywnie spada w związku z dynamicznym rozwojem assistance na młodszych rynkach. AXA Assistance jest liderem assistance motoryzacyjnego. Rozwija swoją działalność wzmacniając relacje z producentami samochodów, ubezpieczycielami motoryzacyjnymi, firmami leasingowymi i flotowymi oraz siecią usługodawców technicznych. Z myślą o przyszłości branży transportowej firma angażowała się w pracę nad technologiami lokalizacji alarmowej pojazdów. Systemy lokalizacji wprowadzono także do assistance zdrowotnego, gdzie umożliwiają zlokalizowanie i udzielenie pomocy osobom niesamodzielnym, m.in. osobom cierpiącym na chorobę Alzheimera. We Francji rozbudowano także działania z zakresu medycyny dla firm. AXA Assistance wprowadziła programy, które obejmują audyt zdrowotny i objęcie opieką pracowników w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego, dietetyki oraz uzależnień od tytoniu i alkoholu.  W 2008 Grupa planuje wprowadzić te programy także w innych krajach Europy Zachodniej, USA i Ameryce Łacińskiej. Mówiąc o rozwoju AXA Assitance we Francji w 2007 roku należy wspomnieć, że tamtejsza spółka przyjęła w tym okresie 578 pracowników.

„Francja to kolebka assistance, a rynek assistance we Francji jest najlepiej rozwinięty na świecie” – mówi Marta Kaleńska – Jaśkiewicz, Prezes Zarządu Inter Partner Assistance Polska SA. – „Zachodzące tam obecnie zmiany można postrzegać jako przyszłość tej branży w innych krajach, w tym w Polsce.”

Na Wyspach i w Ameryce Północnej AXA Assistance odnotowała wzrost przychodów równy 17%, co spowodowało, że wyniósł on 220 milionów Euro. Najważniejszym wydarzeniem w tym roku na obszarze Wielkiej Brytanii i Irlandii było wprowadzenie mobilnej sieci naprawczej dla samochodów i motocykli. Nosi ona nazwę Rescue 24 i początkowo składała się z 6 ciężarówek poruszających się po ulicach Londynu oraz 3 po Dublinie, które z powodzeniem testowano w ubiegłym roku. W tym roku sieć ma liczyć już 20 pojazdów i rozszerzyć swoją działalność także na Manchester. Ważnym wydarzeniem na rynku kanadyjskim, gdzie zrezygnowano ze strategii opartej wyłącznie o sprzedaż B2B, było skierowanie bezpośrednio do klientów produktu o nazwie Vengo (assistance komunikacyjne). Powodzenie tego produktu może być początkiem do wprowadzenia takiego rozwiązania w innych krajach. Z kolei w USA, gdzie działalność AXA Assistance oparta jest głównie o usługi medyczne, odnotowano aż 40% wzrostu przychodów. Firma podpisała umowę o opiece assistance i objęła zarządzanie dokumentacją zdrowotną pracowników linii Royal Carribean Cruise Lines.

W regionie Europy Północnej w zeszłym roku grupa osiągnęła przychód wysokości 94 milionów Euro. Obszar ten jest podzielony na kraje o dobrze rozwiniętym rynku assistance i tych, które mają w sobie jeszcze duży potencjał do wykorzystania. W Belgii firma objęła obsługą assistance medycznego klientów Winterthur, dedykując do pracy w ramach tego kontraktu aż 100 pracowników. Grupa AXA Assistance rozszerza także stale swoją działalność na rynku ukraińskim i rozpoczęła pierwsze działania promocyjne w Rumunii. W Polsce wartym odnotowania faktem jest wprowadzenie innowacyjnej usługi umożliwiającej sprawdzenie auta wystawionego na sprzedaż w serwisie otoMoto.pl.

Regionem o bardzo dużym wzroście była w 2007 roku Europa Południowa. Przychody wzrosły tam o 20% sięgając 92 milionów Euro. Grupa stale wzmacnia swoja pozycję w zakresie assistance rynkowego, podróżnego i sektora zdrowotnego. Nowością na rynku włoskim jest wprowadzenie lekkiej sieci naprawczej, która do poruszania się po głównych miastach Italii wykorzystuje skutery.

Jeszcze większy wzrost przychodów odnotowano na Półwyspie Iberyjskim i w Ameryce Łacińskiej, gdzie wyniósł on 24% sięgając 123 milionów Euro. Na tych rynkach wciąż utrzymują się wyraźne tendencje wzrostowe. W Portugali i Hiszpanii najważniejszymi sektorami dla Grupy były usługi komunikacyjne i zdrowotne. Z kolei w krajach Ameryki Południowej bardzo wyraźnie wzrosło znaczenie usług pomocowych z zakresu zdrowia i assistance domowego.

Region Azji i Pacyfiku osiągnął w 2007 roku przychody na poziomie 26 milionów Euro, co oznacza wzrost na poziomie 19.3%. Branża turystyczna, motoryzacyjna i medyczna rozwija się tam bardzo dobrze. AXA Assistance obecnie intensywnie monitoruje warunki na rynku indyjskim. Wszystkie sektory assistance wykazują na nim duży potencjał wzrostu. Po sukcesie firmy Tata, producenta najtańszego samochodu świata, producenci samochodów z zagranicy zadecydowali o wejściu na tamtejszy rynek. Dynamiczny rozwój klasy średniej w społeczeństwie indyjskim pozwala także z optymizmem patrzeć na przyszłość innych rodzajów usług pomocowych np. assistance domowego. Z kolei w Chinach, gdzie AXA Assistance ma swoje przedstawicielstwo, możemy zaobserwować wzmożony rozwój assistance podróżnego zarówno w zakresie podróży do Europy jak i wewnątrz kraju. W Australii zwiększyła się popularność usług wsparcia psychologicznego w przypadkach sytuacji kryzysowych.

Tendencje wzrostowe we wszystkich regionach, w których działa Grupa AXA Assistance, wskazują na coraz większą rolę usług pomocowych w życiu ludzi na świecie. Wraz z rozwojem gospodarki i technologii rosną potrzeby i możliwości uzyskania profesjonalnego wsparcia w życiu codziennym.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu