Generali OFE pozyskało 13 887 nowych członków

31 lipca br. ZUS przeprowadził drugie w tym roku losowanie do Otwartych Funduszy Emerytalnych, w wyniku którego 55 545 osób zostało przydzielonych do 4 OFE. Efektem tego losowania jest pozyskanie przez Otwarty Fundusz Emerytalny Generali 13 887 nowych członków.

Po raz 16 ZUS przeprowadził losowanie członków do tych funduszy, które osiągnęły wyższe niż średnia stopy zwrotu w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych i zarządzają mniej niż 10% aktywów netto wszystkich OFE. Generali OFE jest jednym z dwóch funduszy, które brały udział we wszystkich dotychczasowych losowaniach. Pod względem długoterminowych wyników inwestycyjnych jest jednym z liderów rynku. Wartość Jednostki Rozrachunkowej Generali w najdłuższym porównywalnym okresie (od 30 września 1999 r.) plasuje go na 3 miejscu na rynku.

Generali OFE uzyskuje najwyższe oceny w rankingach branżowych za stabilne wyniki oraz ryzyko inwestycyjne w długiej perspektywie czasu, co dla przyszłych emerytów jest ważnym i obiektywnym kryterium oceny funduszy emerytalnych. Pod względem wartości aktywów Generali OFE zajmuje na koniec czerwca br, szóstą pozycję na rynku.

– „Generali OFE bardzo dużą wagę przywiązuje do ponoszonego ryzyka inwestycyjnego. Przyniosło to wymierne efekty w ostatnim roku, gdzie mieliśmy do czynienia ze zdecydowanymi spadkami na rynku akcyjnym. W okresie od czerwca 2007 do czerwca 2008 r. Generali OFE był najlepszym funduszem na rynku pod względem stopy zwrotu. Również w dłuższych okresach, które są najbardziej miarodajne do oceny skuteczności zarządzania powierzonymi środkami, plasujemy się na wysokich pozycjach i dzięki temu uczestniczymy we wszystkich losowaniach nowych członków” – mówi Rafał Markiewicz, Członek Zarządu Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., Zarządzający Generali OFE.

W najbliższym czasie Generali OFE poinformuje swoich nowych członków o wyniku losowania.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu