ZOSTAŃ HANDLOWCEM, NIE MARKETINGOWCEM. Wyniki raportu „Rynek pracy specjalistów w II kwartale 2008 roku”

W drugim kwartale tego roku nadal rosła liczba ofert pracy z sektora handel i sprzedaż. Zatrudnienie w tej branży mogło znaleźć blisko 14 tysięcy osób. Oprócz branży handlowej, sektorem odnotowującym stały wzrost zapotrzebowania na pracowników jest bankowość, finanse i ubezpieczenia – wynika z raportu Pracuj.pl „Rynek pracy specjalistów w II kwartale 2008 r.„.

Bez problemu można było też znaleźć pracę w budownictwie i nieruchomościach, gdzie na poszukujących pracy czekało ponad 7 500 tysiąca ofert, oraz w telekomunikacji i zaawansowanych technologiach. Największy procentowy przyrost propozycji, w stosunku do I kwartału, dotyczył branży FMCG (wzrost o 18%), a największy spadek dotknął edukację, kształcenie i szkolenia oraz branżę marketingową (odpowiednio -14% i -13%).

Handel jest również liderem w zestawieniu według działów w firmach, natomiast największy procentowy wzrost (o 29%) odnotowały działy księgowości, które oferowały o ponad 600 propozycji więcej niż w I kwartale tego roku. Największy spadek liczby ofert odnotowały natomiast działy tłumaczeń (-11%) oraz marketingu, PR i reklamy (-8%).

W kwietniu, maju i czerwcu tego roku najczęściej poszukiwane były osoby na stanowiska specjalistów. Oferty te stanowiły aż 77% wszystkich umieszczonych w serwisie.

W stosunku do I kwartału nie zmieniła się znacząco sytuacja w zestawieniu liczby ofert według województw, z których pochodziły. Liderem pozostaje województwo mazowieckie z prawie 14 tysiącami propozycji, na drugim miejscu uplasowało się woj. dolnośląskie z blisko 6 tysiącami. Największym, bo 19% wzrostem może pochwalić się województwo pomorskie, które oferowało o ponad 600 ofert więcej niż w I kwartale. Największy spadek dotyczył ofert z zagranicy, co może oznaczać początek końca masowych emigracji zarobkowych. W analizowanym okresie ofert z zagranicy było o blisko 10% mniej.

Z analizy rynku pracy pod kątem zainteresowania kandydatów ofertami z poszczególnych branż i działów (wskaźnik Pracuj Index) wynika, że w II kwartale tego roku mogliśmy mówić o rynku pracownika w przypadku branż: telekomunikacja i zaawansowane technologie; bankowość, finanse i ubezpieczenia; budownictwo i nieruchomości; przemysł ciężki a także, choć w mniejszym stopniu, w przypadku IT, handlu i sprzedaży oraz przemysłu lekkiego.

Zestawienie nie różni się znacząco od tego z I kwartału tego roku, choć można zauważyć mniejsze zainteresowanie ofertami wśród osób poszukujących pracy w branży budowlanej i nieruchomości.

Rynkiem pracodawcy w II kwartale można było nazwać sytuację w branżach: marketing, media, reklama; FMCG; transport i logistyka; przemysł farmaceutyczny oraz chemiczny, a także w przypadku branży edukacyjnej, turystycznej i prawnej. W porównaniu do I kwartału nieco większym zainteresowaniem osób poszukujących pracy cieszyły się oferty z branży marketing, media, reklama, co w odniesieniu do danych dotyczących spadku liczby ofert z tego sektora może świadczyć o mniejszych możliwościach znalezienia satysfakcjonującej pracy w tej branży.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu