M.W. Trade: wzrost zysku w I półroczu 2008 o 207%

M.W. Trade – jedna z wiodących firm wspierających finansowanie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na polskim rynku – w I półroczu 2008 roku zwiększyła zysk netto o 207% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (z 0,3 mln zł do 1,04 mln zł). Spółka osiągnęła przychody na poziomie 3,8 mln zł, co oznacza wzrost o 180% w porównaniu do I półrocza 2007 roku. 

„Jesteśmy usatysfakcjonowani naszymi wynikami za I półrocze 2008 roku. W tym okresie zanotowaliśmy rekordową liczbę podpisanych umów z SP ZOZ, zwiększył się także nasz udział w rynku finansowania służby zdrowia. Rozwój spółki i wzrost przychodów ma dla nas fundamentalne znaczenie przede wszystkim ze względu na tegoroczną strategię M.W. Trade. Do końca III kwartału planujemy debiut na GPW, a tym samym zakończymy roczną historię obecności na NewConnect. Jesteśmy przekonani, że dobre wyniki finansowe oraz ambitne plany spółki są podstawą do formułowania optymistycznych prognoz na przyszłość” – powiedział Rafał Wasilewski, prezes zarządu M.W. Trade.

Najważniejsze wydarzenia w spółce M.W. Trade w I półroczu 2008:

  • Podpisanie umowy z Domem Inwestycyjnym BRE, który wprowadzi firmę na rynek podstawowy Giełdy Papierów Wartościowych – czerwiec 2008;
  • Podpisanie umowy z Roche Polska – wiodącą firmą farmaceutyczną – na obsługę prawną i finansową wierzytelności Roche Polska – czerwiec 2008;
  • Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z BZ WBK – aneks zwiększył kwotę kredytu w rachunku bieżącym o dodatkowy 1 mln zł do 2,9 mln zł – maj 2008;
  • Zawarcie umów na finansowanie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – dzięki konsekwentnie realizowanej strategii, M.W. Trade zwiększa portfel wierzytelności SP ZOZ. W I półroczu 2008 spółka podpisała kontrakty w wysokości ponad 32 mln zł, co oznacza wzrost o 63,7% w stosunku do I półrocza 2007.

W maju 2008 roku M.W. Trade podjęła decyzję o wejściu na rynek podstawowy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka planuje debiut najpóźniej do końca 2008 roku. M.W. Trade jest notowana na NewConnect od września 2007 roku, a z niepublicznej emisji akcji pozyskała 16,3 mln zł.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu