Indeks biznesu PKPP Lewiatan – lipiec 2008

przez | 30/07/2008

Indeks Biznesu PKPP Lewiatan w lipcu utrzymał notowania roczne z poprzedniego miesiąca na poziomie 65 pkt., lecz stracił trzy punkty w notowaniu kwartalnym. Wcześniejsze prognozy dotyczące stosunkowo dobrej koniunktury w ciągu całego roku nie ulegają zmianie, natomiast porównania pozostałych tegorocznych kwartałów wypaść mogą mniej korzystnie. 

Indeks kwartalny, półroczny i roczny

Indeks Biznesu PKPP Lewiatan w lipcu utrzymał notowania roczne z poprzedniego miesiąca na poziomie 65 pkt., lecz stracił trzy punkty w notowaniu kwartalnym obniżając się do 68  pkt. Indeks kwartalny w notowaniu na III kwartał po raz pierwszy w tym roku wykazał tak znaczący spadek zbliżając się do poziomu indeksu rocznego, który od początku roku zachowuje się bardzo stabilnie. Wcześniejsze prognozy roczne stosunkowo dobrej koniunktury, chociaż słabszej niż w roku ubiegłym, nie ulegają zmianie, jednak w porównaniach pozostałych tegorocznych kwartałów możemy spodziewać się lekkiego spowolnienia. Indeks półroczny jest o trzy punkty niższy od kwartalnego. Silne wahania dynamiki sprzedaży produkcji przemysłowej w drugim kwartale oraz wzrost zapasów sugerują, że przedsiębiorstwa coraz bardziej mogą obawiać się pogorszenia koniunktury, Wprawdzie nic na razie nie wskazuje na to, że na skutek malejącej konsumpcji czy inwestycji spada popyt wewnętrzny, bowiem rośnie fundusz płac i kredyty przedsiębiorstw, ale coraz gorzej wyglądają perspektywy eksportu. Gwałtowna aprecjacja złotego i pogorszenie koniunktury na świecie już teraz powodują spadek zamówień i obniżają rentowność produkcji eksportowej do granic opłacalności. Na obniżenie rentowności wpływają też wzrost cen surowców, płac i stóp procentowych. Na razie dobry klimat inwestycyjny zapewnia względnie stabilna sytuacja makroekonomiczna, ale i ona może ulec pogorszeniu, jeżeli nie uda się zahamować inflacji.