75% Polaków odczuwa ból

Aż 75% Polaków odczuwa ból, który uniemożliwia im normalne funkcjonowanie i wykonywanie codziennych obowiązków – wynika z badań przeprowadzonych w ramach inauguracji Ogólnopolskiego programu skutecznej kontroli bólu – „Ulga w bólu”.

Warszawa, 30 lipca 2008 r. Wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie organizatorów Ogólnopolskiego programu skutecznej kontroli bólu – „Ulga w bólu” pokazują, że odczuwanie silnego bólu jest poważnym problemem społecznym, który dotyczy bardzo dużej grupy Polaków. Aż 75% Polaków w ciągu ostatniego roku odczuwało ból uniemożliwiający im normalne funkcjonowanie, w tym blisko co czwarty badany (23%) odczuwał ból często lub bardzo często.

„W wielu przypadkach osób cierpiących z powodu różnego rodzaju bólu nie jest on skutecznie kontrolowany. W dużej mierze jest to wynikiem tendencji społeczeństwa do samoleczenia. Polacy przyjmują duże ilości leków przeciwbólowych dostępnych bez recepty, często wcześniej nie zapoznając się nawet z ulotką informacyjną, a tylko niewielki odsetek ma kontakt z lekarzami specjalistami, których zalecenia pomagają skutecznie uśmierzyć ból” – powiedział dr hab. n. med. Jan Dobrogowski, Kierownik Zakładu Badania i Leczenia Bólu Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prezes Polskiego Towarzystwa Badania Bólu.

Problem odczuwania bólu w większym stopniu dotyczy kobiet niż mężczyzn. Z przeprowadzonego badania wynika, że łącznie 48% kobiet bardzo często, często lub czasem odczuwało bóle uniemożliwiające im normalne funkcjonowanie, podczas gdy problem silnego bólu pojawiającego się z podobną częstotliwością dotyczył łącznie 34% mężczyzn. Z badania wynika również, że istnieje istotna korelacja między częstotliwością odczuwania bólu a wiekiem respondentów. Bardzo częste i częste bóle uniemożliwiające codzienne funkcjonowanie odczuwało 7% ankietowanych w wieku 15-19 lat oraz 11% respondentów w wieku 20-29 lat, podczas gdy wśród osób starszych liczba wskazań była w tym przypadku zdecydowanie wyższa. Bardzo częste lub częste dolegliwości bólowe, które wpływają na codzienny tryb życia, odczuwało łącznie 35% ankietowanych w wieku 50-59 lat oraz 43% osób w wieku co najmniej 60 lat.

Przewlekłe bóle o średnim i dużym natężeniu znacznie obniżają jakość życia Polaków – utrudniają codzienne funkcjonowanie, a także są przyczyną wielu różnorodnych zaburzeń. Jednocześnie niska świadomość dotycząca możliwości skutecznego leczenia bólu powoduje negatywne implikacje społeczne. Niewielu Polaków wie, że istnieją metody skutecznej kontroli bólu, a dolegliwości bólowe uniemożliwiające normalne funkcjonowanie mogą być z powodzeniem leczone.

Zgodnie ze światowymi standardami leczenia bólu każda osoba odczuwająca ból ma prawo do jego pełnej kontroli, co jest możliwe dzięki zastosowaniu odpowiednich strategii terapeutycznych. W 1986 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opracowała standardy farmakologicznego leczenia bólu zwane drabiną analgetyczną. Jej trzy „stopnie” tworzą kompleksową strategię bezpiecznego, umiejętnego i efektywnego stosowania leków przeciwbólowych. Przeprowadzone badania kliniczne wykazały, że farmakoterapia zgodna z trójstopniową drabiną analgetyczną WHO pozwala na pełną kontrolę bólu u około 70-90% pacjentów. Ustanowienie światowych standardów w tym zakresie stało się podstawą dobrych praktyk w leczeniu bólu stosowanych przez lekarzy różnych specjalności. Upowszechnianie tych standardów w Polsce może przynieść ulgę milionom pacjentów z różnych grup terapeutycznych.

Badanie, którego wyniki prezentowane są w niniejszej informacji prasowej, zostało przeprowadzone przez TNS OBOP w dniach 19-23 czerwca 2008 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej grupie 1005 mieszkańców Polski w wieku 15 lat i więcej, i zostało wykonane na zlecenie organizatorów programu „Ulga w bólu” – Ogólnopolski program skutecznej kontroli bólu.

„Ulga w bólu” – Ogólnopolski program skutecznej kontroli bólu ma na celu zwiększenie świadomości Polaków nt. standardów skutecznego leczenia przewlekłego bólu o średnim i dużym natężeniu. Ideą kampanii jest popularyzowanie nowoczesnych i bezpiecznych strategii kontroli bólu z wykorzystaniem pełnej drabiny analgetycznej WHO, a także likwidacja mitów i stereotypów związanych z farmakologicznym leczeniem bólu. Do najważniejszych działań, które zostaną podjęte w ramach programu, należą badania opinii publicznej na temat postaw Polaków związanych z bólem i jego kontrolą, dni otwarte w poradniach leczenia bólu, warsztaty dla lekarzy oraz warsztaty edukacyjne dla mediów. W trakcie kampanii uruchomiona zostanie specjalna infolinia, a pacjentom i ich rodzinom udostępniane będą materiały edukacyjne stworzone we współpracy z Radą Ekspertów kampanii. Program trwać będzie od początku lipca do grudnia 2008 r. Jego inicjatorem jest firma farmaceutyczna Grünenthal. Patronat honorowy i merytoryczny nad projektem objęło Polskie Towarzystwo Badania Bólu (PTBB).

Grünenthal to międzynarodowa firma farmaceutyczna – znany na świecie ekspert w leczeniu bólu oraz działaniach R&D. Firma specjalizuje się w produkcji leków przeciwbólowych. W Polsce jest obecna od 2002 roku. Grünenthal jest wiarygodnym i rzetelnym partnerem w leczeniu bólu, a podstawą jego obecności na rynku farmaceutycznym są inwestycje w sektorze badań i rozwoju oraz dbałość o wysoką jakość oferowanych leków. Obecnie firma prowadzi w Polsce badania kliniczne w oparciu o standardy Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP). Grünenthal wspiera również liczne przedsięwzięcia edukacyjne związane z terapią bólu oraz uczestniczy w propagowaniu wiedzy medycznej. W 2004 roku, w uznaniu wybitnych zasług dla Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, polski oddział firmy uhonorowany został Dyplomem i Medalem PTBB.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu