Motorola wprowadza zaawansowany pakiet narzędzi do planowania sieci 802.11n

SAN JOSE, Kalifornia – 29 lipca 2008 – Dział Korporacyjnych Rozwiązań Mobilnych firmy Motorola, Inc. (NYSE: MOT) przedstawił zaawansowane narzędzie do planowania sieci 802.11n – Motorola 11n LANPlanner. 11. wersja wielokrotnie nagradzanego pakietu oprogramowania, wyposażona w funkcje analizy predykcyjnej, została rozbudowana o możliwość symulowania produktów 802.11n, takich jak Motorola AP-7131, pierwszy w branży punkt dostępowy (AP) 802.11n z trzema radiami. 

Nowa generacja technologii WLAN – 11n – jest powszechnie uważana za czynnik, który pozwoli przedsiębiorstwom na przejście z sieci przewodowych na łączność całkowicie bezprzewodową. Jednak firmy wdrażające nowy standard stają przed wyzwaniami, których nie napotykały w przypadku starszych technologii. W procesie migracji do rozwiązań 11n bardzo ważną rolę odgrywa planowanie infrastruktury bezprzewodowej – na tym etapie przedsiębiorstwa często napotykają wiele problemów.  Kluczowym elementem operacji planowania sieci jest zastosowanie właściwych narzędzi. Nowy kreator migracji LANPlanner zapewnia predykcyjne modelowanie RF dla AP-7131 i innych punktów dostępowych 11n, pozwalając uniknąć domysłów podczas projektowania i rozbudowy WLAN w przedsiębiorstwach, które wdrażają homogeniczne lub mieszane sieci 11n. Ponadto, klienci stosujący systemy zapobiegania włamaniom będą mogli zawczasu sprawdzić zasięg sensora radiowego w punkcie dostępowym AP-7131, a tym samym lepiej zabezpieczyć wdrażaną sieć 802.11n.

LANPlanner to jeden z najczęściej używanych i najbardziej kompletnych pakietów do predykcyjnego projektowania i weryfikowania korporacyjnych bezprzewodowych sieci lokalnych (WLAN). Większość narzędzi do planowania korporacyjnych sieci WLAN wymaga fizycznych badań w siedzibach przedsiębiorstw w celu opracowania szczegółowej mapy wydajnościowej – ich wykorzystanie pochłania znaczne ilości czasu i pieniędzy.

Rozwiązanie Motoroli umożliwia menedżerom zaplanowanie sieci bezprzewodowej we własnym biurze – wystarczy zaimportować plany budynku w formacie AutoCAD, odpowiedzieć na kilka pytań i zaczekać, aż pakiet LANPlanner przeanalizuje dane i opracuje prognozę wydajności. Kiedy sieć 11n zostanie zainstalowana, menedżer sieci może wykorzystać funkcje badania lokalizacji po to, by zmierzyć wydajność i wykryć potencjalne problemy z łącznością bezprzewodową. Częste przeszkody w poprawnym funkcjonowaniu infrastruktury bezprzewodowej to np. zmiany w rozkładzie pomieszczeń lub punkty dostępowe, które obsługują więcej pracowników, niż początkowo planowano.

W przeprowadzonej niedawno na zlecenie Motoroli ankiecie na temat korporacyjnych sieci WLAN czterech na dziesięciu respondentów stwierdziło, ze planuje wdrożyć technologię 11n do lutego 2009 roku1. Rosnącemu zainteresowaniu nowym standardem towarzyszą nowe wyzwania. Na przykład: produkty 11n wykorzystują dwa lub więcej strumieni przestrzennych – Multiple Input/Multiple Output (MIMO). Technologia MIMO oznacza, że wydajność 11n zwiększa się w przypadku transmisji wielościeżkowych, podczas gdy starsze urządzenia w takich sytuacjach zwykle działają wolniej. Czynniki te – w połączeniu z wymaganiami korporacyjnych sieci bezprzewodowych – powinny zostać uwzględnione podczas wstępnego planowania wdrożeń 11n.

Do programu LANPlanner zostały dodane nowe funkcje, w tym zaawansowany kreator migracji, który uwzględnia trzy najpopularniejsze scenariusze wdrożeniowe 11n. Scenariusz „nowy budynek-nowe wdrożenie” przewiduje wydajność sieci 11n instalowanej od zera w nowym środowisku. Scenariusz „usunięcia i wymiany” prognozuje wydajność w razie zastąpienia tradycyjnych punktów dostępowych nowymi punktami 11n w istniejącej sieci WLAN. Scenariusz „wdrożenia mieszanego” przewiduje wydajność sieci 11n i tradycyjnych, które działają w tym samym środowisku – jest to typowy schemat dla przedsiębiorstw, które stopniowo wprowadzają technologię 11n.

„Motorola 11n LANPlanner oferuje prognozowanie wydajności 11n w konkretnym środowisku” – powiedział Sujai Hajela, wiceprezes i dyrektor generalny ds. korporacyjnych sieci WLAN w Motorola Enterprise Mobility. – „Konkurencyjne rozwiązania nie oferują funkcji predykcyjnych i wymagają wykonywania pomiarów w docelowym środowisku. W większości przypadków przedsiębiorstwa zajmują wiele budynków w różnych lokalizacjach geograficznych – pakiet 11n LANPlanner szacuje wydajność jeszcze przed wdrożeniem pierwszego punktu dostępowego 11n, co pozwala oszczędzić czas i zasoby działu IT”.

Pakiet Motorola 11n LANPlanner będzie dostępny w trzecim kwartale 2008 roku.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu